İçinde köş olan 20 kelime var. İçerisinde KÖŞ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında köş olan kelimeler listesine ya da Sonu köş ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

KÖŞEKLEMEK, MERCANKÖŞK

9 Harfli Kelimeler

KÖŞEKLEME, KÖŞELEMEK, KÖŞKERLİK

8 Harfli Kelimeler

DÖRTKÖŞE, KÖŞEBAŞI, KÖŞEBENT, KÖŞELEME

7 Harfli Kelimeler

BABAKÖŞ, BAŞKÖŞE, KÖŞEGEN, KÖŞELİK, KÖŞESİZ

6 Harfli Kelimeler

KÖŞELİ, KÖŞKER, KÖŞKLÜ

5 Harfli Kelimeler

KÖŞEK

4 Harfli Kelimeler

KÖŞE, KÖŞK


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MERCANKÖŞK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ballıbabagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, yayla kekiği, merzengûş (Origanum majorana)

KÖŞEKLEMEK

 1. [nsz] Deve yavrulamak

KÖŞKERLİK

 1. [isim] Köşkerin yaptığı iş

KÖŞELEMEK

 1. [-i] Köşeye gelecek biçimde koymak

KÖŞEKLEME

 1. [isim] Köşeklemek işi

DÖRTKÖŞE

 1. [sıfat] Keyifli, sevinçli

KÖŞEBENT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir yere fotoğraf yapıştırmaya yarayan, üçgen biçiminde arkası zamklı küçük kâğıt
 2. Birleşen iki kereste vb.ni tutturmaya yarayan, dik açı biçiminde bükülmüş demir, L demiri

KÖŞEBAŞI

 1. [isim] Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
  • "Şu iki köşebaşı arasında senelerden beri ne hatıralar?" (Peyami Safa)
  • "Amatör diplomatlar, küme küme köşebaşlarını tutmuş ve bozgunculuk propagandasına girmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Önemli makam

KÖŞELEME

 1. [isim] Köşelemek işi
 2. [zarf] Köşeye çapraz gelecek biçimde
  • "Sonra aynı mendili üç köşeleme katlayarak boynu ile kolalı yakasının arasına sıkıştırdı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

KÖŞEGEN

 1. [isim] Bir çokgende ardışık olmayan veya birçok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal

BAŞKÖŞE

 1. [isim] Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer, tör
  • "Adamakıllı bol entarisinin eteklerini savurta savurta geldi, başköşeye kuruldu." (Atilla İlhan)

KÖŞELİK

 1. [isim] İki duvarın kesiştiği yere aralarındaki açıyı doldurmak için uygulanan ahşap veya kârgir işçiliği
 2. Kapı veya pencere aralığının köşesini oluşturan taş
 3. Duvar köşelerinde, üstüne lamba vb. şeyler konan el yapımı, ahşap, süslü eşya
  • "Zengin sanılan evlere gidip boyun büktü Sultan. Değerli bir köşeliği, bir fotoğraf çerçevesini, bir seccadeyi satmak için..." (Ayla Kutlu)

KÖŞESİZ

 1. [sıfat] Köşesi olmayan

BABAKÖŞ

 1. [isim] Ayaksız olduğu için yılan sanılan, solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis)

KÖŞELİ

 1. [sıfat] Köşesi veya köşeleri olan
  • "Köşeli ayraç."

KÖŞKER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yemenici, ayakkabı tamircisi
  • "Zaten azıcık güzel olsaydım, topal bir köşkere varmazdım." (Ayla Kutlu)

KÖŞKLÜ

 1. [isim] Yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyici

KÖŞEK

 1. [isim] Bir yaşına kadar olan deve yavrusu

KÖŞE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
  • "Kutunun sivri köşesi."
  • "Kemanın ince gıy gıylarına boş mağaralardaki ses akisleri gibi öten pes perdeden bir öksürük köşe tutuyor." (Halide Edip Adıvar)
  • "Böyle bir köşeye atılmak, iktidardan uzak kalmak, diri diri gömülmekti benim için." (Turan Oflazoğlu)
  • "Bir köşeye çekilip ölümü beklemek." (Ömer Seyfettin)
 2. İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer
  • "Seniha Hanım parmağını odanın köşesine uzattı." (Peyami Safa)
 3. İki sokağın veya caddenin kesiştiği yer
  • "Türk kadınları alacalı bir ipek kumaş gibi köşeye birikmişlerdi." (Ömer Seyfettin)
 4. Bölüm, yer veya yan
  • "Burgaz'ın sokaklarında her köşeden Türkçe işitiliyor." (Yahya Kemal Beyatlı)
 5. Kuytu, tenha veya ücra yer
 6. Kimsenin kolay kolay uğramadığı yer
  • "İlk adımda otel, han, kahve köşeleri bulmak ihtiyacı baş gösterecek." (Refik Halit Karay)
 7. Futbol alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, korner

KÖŞK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
  • "Bozuk ve tozlu yollardan tam bizim köşkün önüne geldik." (Ömer Seyfettin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü