İçinde iza olan 133 kelime var. İçerisinde İZA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında iza olan kelimeler listesine ya da Sonu iza ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

RASYONALİZASYON, STANDARDİZASYON

14 Harfli Kelimeler

DEMORALİZASYON, DENİZALTICILIK, DEPOLİTİZASYON, KAPİTALİZASYON, REORGANİZASYON, SENKRONİZASYON, VAKTİZAMANINDA

13 Harfli Kelimeler

EMPROVİZASYON, İNTİZAMSIZLIK, KARBONİZASYON, MODERNİZASYON, NÖTRALİZASYON, PASTÖRİZASYON, SİNYALİZASYON, SOSYALİZASYON, STABİLİZASYON, STERİLİZASYON, VİNTERİZASYON

12 Harfli Kelimeler

HADDİZATINDA, KANALİZASYON, LOKALİZASYON, MEKANİZASYON, ORGANİZASYON, POLARİZASYON, PÜLVERİZATÖR, STABİLİZATÖR

11 Harfli Kelimeler

ARABİZASYON, DENİZALTICI, DENİZASLANI, DENİZAYGIRI, DİZANTERİLİ, GAYRİNİZAMİ, MİZAÇGİRLİK, MİZANPAJSIZ, NİZAMSIZLIK, ORGANİZATÖR, PARTİZANLIK

10 Harfli Kelimeler

BİLİLTİZAM, DENİZALASI, DENİZANASI, DENİZAŞIRI, DENİZAYISI, İMTİZAÇSIZ, İNTİZAMSIZ, İZALEİŞÜYU, İZANSIZLIK, İZAZUİKRAM, MİZAHÇILIK, MİZANPAJLI, PARTİZANCA, SEMPATİZAN

9 Harfli Kelimeler

DENİZALTI, DİZANTERİ, HİZALAMAK, İLTİZAMCI, İNTİZAMLI, İZANSIZCA, KRİZANTEM, MİZAHIMSI, MİZANTROP, NİZAMNAME

8 Harfli Kelimeler

ALİZARİN, BİZATİHİ, DENİZATI, DİZAYNCI, HİZALAMA, İLTİZAMİ, İZAFETEN, İZAFİLİK, İZAFİYET, KİŞİZADE, KRİZALİT, MİZAÇGİR, MİZAÇSIZ, MİZANPAJ, MİZANPLİ, MİZANSEN, MUTARİZA, NAÇİZANE, NİZAMİYE, NİZAMSIZ, PARTİZAN, TEÇHİZAT

7 Harfli Kelimeler

ACİZANE, FAŞİZAN, İHTİZAZ, İLTİZAM, İMTİZAÇ, İNCİZAP, İNTİZAM, İNTİZAR, İPTİZAL, İSTİZAH, İSTİZAN, İZAFİYE, İZANSIZ, MİZAÇLI, MİZAHÇI, MİZAHSI, NİZAMLI

6 Harfli Kelimeler

DİZAYN, FARİZA, İKTİZA, İTİZAR, İZAFET, İZAHAT, İZAHLI, İZANLI, MİZAHİ, MİZANA, NİZAMİ, SUİZAN

5 Harfli Kelimeler

ARİZA, BİZAR, HİZAN, İZABE, İZAFE, İZAFİ, İZALE, MİZAÇ, MİZAH, MİZAN, NİZAM

4 Harfli Kelimeler

HİZA, İZAÇ, İZAH, İZAM, İZAN, İZAZ, MİZA, NİZA


Kelime bulma makinesi

A Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AZ, İZ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

DEMORALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Moral bozukluğu

KAPİTALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anaparaya dönüştürme işi

VAKTİZAMANINDA

 1. [zarf] Vaktiyle

DENİZALTICILIK

 1. [isim] Denizaltıcı olma durumu

SENKRONİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eşleme

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

REORGANİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme

SİNYALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistem

SOSYALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Toplumsallaştırma

EMPROVİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaçlama

KARBONİZASYON

 1. [isim] Hayvansal lifler içinde bulunan bitkisel kısımların veya selülozik liflerin giderilmesi için asitlerle sıcaklık etkisi altında işlem görmesi

STABİLİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İstikrar

İNTİZAMSIZLIK

 1. [isim] Düzensiz olma durumu, düzensizlik, karışıklık

STERİLİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] cansız yüzeylerdeki yaralı ve zararlı mikroorganizmaların kimyasal madde, ısı, ışın gibi etkenler kullanılarak tamamen yok edilmesi işlemi

NÖTRALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Etkisizleştirme
 2. Yansızlaştırma

VİNTERİZASYON

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kademeli olarak soğutulan ve düşük sıcaklıklarda yavaşça karıştırılıp bekletilerek elde edilen donmuş asitlerin süzülerek yağdan uzaklaştırılması

MODERNİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çağdaşlaşma

PASTÖRİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Süt, bira, meyve suyu vb. maddelerin bozulmasına yol açacak mikroorganizmaların yok edilmesi için özel aletlerde 75 °C'ye kadar ısıtılıp birdenbire soğutulmak yoluyla uygulanan işlem

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü