İçinde ill olan 11 harfli 80 kelime var. İçerisinde İLL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ill olan kelimeler listesine ya da Sonu ill ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

L L İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KÖPEKGİLLER

 1. [isim] Köpek, kurt, çakal, tilki vb. etobur memelileri içine alan hayvan familyası

İŞKİLLENMEK

 1. [nsz] İşkilli duruma gelmek, pirelenmek
  • "Gözümüz yılmış, havada bir bulut parçası görür görmez işkilleniyoruz." (Ahmet Rasim)

İNSANGİLLER

 1. [isim] Fosil durumunda yaşayan insanı kapsayan familya

KABAKGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, kabak, kavun, karpuz, hıyar vb.ni içine alan, geniş yapraklı, sürüngen ve sarılgan bir bitki familyası

ÇETREFİLLİK

 1. [isim] Çetrefil olma durumu
  • "Hiddetlendiği zamanlar çetrefilliği bir kat daha belli olurdu." (Ercüment Ekrem Talu)

BENCİLLEŞME

 1. [isim] Bencilleşmek işi

KETENGİLLER

 1. [isim] Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, keten vb. türleri içine alan bitki familyası

KAVİLLEŞMEK

 1. [nsz] Sözleşmek, söz birliği etmek, anlaşmak

TURNAGİLLER

 1. [isim] Turna ve telli turnayı içine alan bir familya

GEYİKGİLLER

 1. [isim] Geviş getirenlerden geyik, alageyik, karaca vb. hayvanları içine alan bir familya

SKİNKGİLLER

 1. [isim] Omurgalı hayvanların sürüngenler sınıfından, üzerleri pullarla örtülü, küçük vücutlu hayvanları içine alan bir familya

KEFALGİLLER

 1. [isim] Kefallerle onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası

BÖCEKÇİLLER

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, böcek yiyen, karada yaşayan hayvanlar takımı

ÇINARGİLLER

 1. [isim] Örneği çınar olan bitki familyası

HİNDİGİLLER

 1. [isim] Ana vatanı Amerika olan tavuksu kuşlar takımı

MARTIGİLLER

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfına giren, birçok türü bulunan bir familya

YEŞİLLENMEK

 1. [nsz] Yeşil duruma gelmek, yeşil olmak, yeşermek
  • "Hayat sanki yeniden doğar, ağaçlar yeşillenir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. [-e] Birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmek, sarkıntılık etmek
  • "Yanımızdaki kızlara yeşillendik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Başkasının malında gözü olmak, elde etmeye çalışmak

ŞEKİLLEŞMEK

 1. [nsz] Şekil durumuna gelmek

SIÇANGİLLER

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan, sıçanları ve sıçanımsıları içine alan geniş bir familya

TORPİLLEMEK

 1. [-i] Torpille batırmak
 2. Sınıfta kalmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü