İçinde ik olan 4 harfli 35 kelime var. İçerisinde İK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ik olan kelimeler listesine ya da Sonu ik ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

K İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PİKO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kimi örtülerin veya çamaşırların kenarına makineyle yapılan bir tür süs

ŞİKE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma
 2. Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, aldatma
  • "Bu işte şike var."

EPİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Destansı

BRİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi

İKEN

 1. [zarf] Esnasında, ...-dığı / -diği hâlde, ...-dığı / -diği zaman
  • "Dil bizim dilimiz iken, kitabımız bizim yabancımız olmuştu." (Memduh Şevket Esendal)

İBİK

 1. [isim] Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
  • "Çocuğun yüzü ibik gibi kızardı." (Haldun Taner)
 2. Bazı kemiklerde bulunan ve kasların tutunmasına yarayan, çizgi durumunda pürtüklü çıkıntı
 3. Emzik
 4. Köşe, kenar, uç

EŞİK

 1. [isim] Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
  • "Sofaya açılan kapının eşiğine gelmişti." (Tarık Buğra)
  • "Sevginin, merhametin eşiğini atlayanlar, ıstırabın gömleğini de kendiliğinden giyinirler." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 2. Kapı ağzında basamağın konulabileceği yer
  • "Adımlarını eşikten atarken saraydan ne vakit ve ne duygularla çıkacaklarını kendileri de bilmiyorlardı." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 3. Başlangıç yeri, başlangıç noktası, yakını
  • "Dünya yeni bir ekonomik bunalımın eşiğinde."
 4. Karalar üzerinde veya deniz diplerinde birbirine komşu iki çukurluğu ayıran tümsek biçiminde, üzeri çoğu kez düz kabartılar
 5. Telli çalgılarda üzerine tellerin bindiği köprü
 6. Bir tepkinin başlamasında, ortaya çıkmasında etkili olan ruhsal, fizyolojik nokta

İKAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
  • "Yaşına başına yakıştıramadığım bazı hareketlerde bulunan babamı ikaz etmek lüzumunu duyduğundan mıdır, nedir?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Uyandırma

PİKE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kabartmalı pamuklu kumaş
 2. Bu kumaştan yapılan yatak örtüsü
 3. [sıfat] Bu kumaştan yapılan
  • "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük." (Reşat Nuri Güntekin)

İKON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimler

ATİK

 1. [sıfat] Çabuk davranan, çevik

İKİZ

 1. [sıfat] İkisi bir arada doğan (çocuk)
 2. Birbirine tamamen benzeyen, eş
  • "Rıza boş arsaları, ikiz pembe villaları, havuzlu bahçeyi geçti." (Haldun Taner)
 3. [isim] Aynı çiçekten oluşmuş birbirine yapışık iki meyve

MİKA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu
 2. [sıfat] Bu mineralden yapılmış olan

EMİK

 1. [isim] Emmekten çürüyen yer, emme izi
 2. İnsan beyni

TİKE

 1. [isim] Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim

LAİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
  • "Türkiye Cumhuriyeti ... laik ve sosyal bir hukuk devletidir." (Anayasa)

EZİK

 1. [isim] Bere, çürük
  • "Vücudu eziklerle dolu idi."
 2. [sıfat] Ezilmiş veya yassılmış
 3. [sıfat] Olaylar ve hayat şartları karşısında güçsüz ve sıkıntılı duruma düşmüş olan, üzüntülü
  • "Hiç de ezik bulmaz kızını, hep güvenmiştir ona." (Tarık Buğra)

EĞİK

 1. [sıfat] Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev
 2. Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan
 3. Bükülmüş
  • "Başı yine yere eğik, sol kolu yine kalçasındaydı." (Ömer Seyfettin)
 4. [isim] Dik veya paralel olmayan doğru

EDİK

 1. [isim] Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lapçın
 2. Kısa çizme

AKİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş
  • "Kabartmaların ortalık yerine de akik ve Necef taşlar serpiştirilmiştir." (Salâh Birsel)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü