İçinde ica olan 44 kelime var. İçerisinde İCA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ica olan kelimeler listesine ya da Sonu ica ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KÜRDİLİHİCAZKAR

13 Harfli Kelimeler

İNSİCAMSIZLIK

12 Harfli Kelimeler

İNSİCAMLILIK, TİCARİLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

TİCARETHANE, TİCARİLEŞME

10 Harfli Kelimeler

İCAZETNAME, İNSİCAMSIZ, TİCARETGAH

9 Harfli Kelimeler

İCAPÇILIK, İCATÇILIK, İNSİCAMLI, İRTİCALEN, RİCACILIK, TİCANİLİK, PODGORİCA

8 Harfli Kelimeler

HİCAZKAR, İCABINDA

7 Harfli Kelimeler

İNSİCAM, İRTİCAİ, İRTİCAL, İSTİCAL, İSTİCAR, TİCARET, VİCAHEN

6 Harfli Kelimeler

İCABET, İCAPÇI, İCATÇI, İCAZET, İLTİCA, İRTİCA, RİCACI, TİCANİ, TİCARİ, VİCAHİ

5 Harfli Kelimeler

HİCAP, HİCAZ, RİCAL, RİCAT

4 Harfli Kelimeler

İCAP, İCAR, İCAT, İCAZ, RİCA


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KÜRDİLİHİCAZKAR
...
İNSİCAMSIZLIK

 1. [isim] İnsicamsız olma durumu

TİCARİLEŞMEK

 1. [nsz] Ticari duruma gelmek

İNSİCAMLILIK

 1. [isim] Tutarlılık

TİCARETHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer
  • "Harp başlamadan evvel bir ticarethanede kâtiptim." (Sait Faik Abasıyanık)

TİCARİLEŞME

 1. [isim] Ticarileşmek işi

TİCARETGAH
...
İNSİCAMSIZ

 1. [sıfat] Birbirini tutmayan, tutarsız

İCAZETNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İzin belgesi, onay belgesi
 2. Diploma

RİCACILIK

 1. [isim] Ricacı olma durumu

İNSİCAMLI

 1. [sıfat] Düzgün, tutarlı

İCAPÇILIK

 1. [isim] İcapçı olma durumu

İRTİCALEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Doğaçtan
  • "Önünde tek kâğıt olmadan irticalen konuştu." (Haldun Taner)

PODGORİCA
...
TİCANİLİK

 1. [isim] Yobazlık, aşırı gericilik

İCATÇILIK

 1. [isim] İcatçı olma durumu

HİCAZKAR
...
İCABINDA

 1. [zarf] Gerekince, gerekirse
  • "Ama icabında yine yumruğunu kullanabilirdi." (Ömer Seyfettin)

İRTİCAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğaç

TİCARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ürün, mal vb. alım satımı
  • "Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği
  • "Yolcuların çoğu çıkmış, artık ticareti dönüşe bıraktım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Bu etkinlikle ilgili bilim
 4. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü