İçinde ic olan 7 harfli 56 kelime var. İçerisinde İC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ic olan kelimeler listesine ya da Sonu ic ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PARTİCİ

 1. [isim] Parti üyesi
  • "Particiler köyleri dolaşıyorlar."
 2. Bir partiye çok bağlı olan, o partinin öğretisini savunmayı, onun çıkarlarını korumayı amaç edinen kimse
 3. Siyasi gücünü yalnız kendi yandaşlarına çıkar sağlamak için kullanan kimse

İRTİCAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gericilikle ilgili, gerici (davranış, tutum)

ENAYİCE

 1. [zarf] Enayi gibi, enayicesine

MİNİCİK

 1. [sıfat] Küçücük, ufacık
  • "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diye soruşu hâlâ hatırımızda." (Orhan Seyfi Orhon)

ÜRETİCİ

 1. [isim] Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, tüketici karşıtı
  • "Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır." (Anayasa)
 2. [sıfat] Üretim sağlayan

HARBİCİ

 1. [isim] Doğrucu

DERGİCİ

 1. [isim] Dergi yayımıyla uğraşan kimse

TELLİCE

 1. [isim] Tek kadın tarafından oynanan bir tür oyun

İYİCENE

 1. [zarf] Tam olarak, adamakıllı

SİNSİCE

 1. [sıfat] Gizlice, belli etmeden, el altından yapılan
  • "Nasıl sinsice yaklaşmıştı baykuş, düşmanlarını nasıl gafil avlamıştı." (Cemil Meriç)
 2. [zarf] Belli etmeyerek, el altından

İSTİCAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kira ile tutma, kiralama

VERGİCİ

 1. [isim] Tahsildar

HALLİCE
...
VİCDANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Vicdanla ilgili olan, vicdana dayanan
  • "Hâkimler ... vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler." (Anayasa)

AZERİCE
...
GİZLİCE

 1. [zarf] Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
  • "Gizlice muhalefete kalktı mı dikkat etmeliyiz." (Orhan Seyfi Orhon)

YERGİCİ

 1. [isim] Yerme huyu olan, yerme özelliği olan kimse

ACEMİCE

 1. [zarf] Toyca, beceriksizce
  • "Yeni usul şiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu." (Yahya Kemal Beyatlı)

FEDAİCE

 1. [zarf] Fedai gibi, fedai olarak
  • "Nerede bu şehri fedaice benimsemiş, onun hâkim hüviyetini gizlemiş..." (Samiha Ayverdi)

İNSİCAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
 2. Tutarlık

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü