İçinde ic olan 5 harfli 24 kelime var. İçerisinde İC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ic olan kelimeler listesine ya da Sonu ic ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EMİCİ

 1. [isim] Emme işini yapan kimse veya şey

RİCAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Erkekler
 2. Yüksek makamlardaki devlet adamları
  • "Kendisi II. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SİCİM

 1. [isim] Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
  • "Gözlerinden sicim gibi yaş inerek hepsini bir kömür sandığına doldurdu." (Adalet Ağaoğlu)

EZİCİ

 1. [isim] Ezme işini yapan kimse veya şey
 2. [sıfat] Yıpratıcı, bunaltıcı, sıkıntılı
  • "Hep ağır, ezici, sıkıntılı şeyler düşündükleri belliydi." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. [sıfat] Üstün gelen, yok eden, ağır basan
  • "Ezici çoğunluk."

İÇİCİ

 1. [isim] İçme işini yapan kimse
 2. [sıfat] Ayyaş

EKİCİ

 1. [isim] Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan çiftçi
  • "Ekicinin ürünü değer fiyatına satın alınacaktır." (Necati Cumalı)
 2. Birini uydurma bir sebeple bırakıp giden, atlatan kimse

RİCAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vazgeçme
 2. Gerileme, geri çekilme, geri kaçma
  • "1683'te Viyana ricati ile imparatorluk, Avrupa fetihlerini kaybetmeye başlayacaktır." (Falih Rıfkı Atay)

İCBAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zorlama, zorunda bırakma

SİCİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resmî belgelerin kaydedildiği kütük
 2. Görevlilerin her türlü durumlarının işlendiği dosya
  • "Sicil ve bürokrasi baskı ve sıkısına pek gelemezdi." (Falih Rıfkı Atay)

HİCİV

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yergi
  • "Zaten başına ne gelirse hep bu dergide yazdığı hicivlerden geliyor." (Haldun Taner)

CİCİK

 1. [isim] İnsan veya hayvan memesi

HİCAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
 2. Klasik Türk müziğinde do diyez notasını andıran perde

CİCOZ

 1. [isim] Cam veya toprak bilyelerle oynanan bir çocuk oyunu
 2. Bu oyundaki bilyelerin her biri
 3. [ünlem] "Yok" anlamında bir söz
  • "Bende para cicoz!"

İRİCE

 1. [sıfat] İriye yakın, biraz iri (kimse veya şey)
  • "İrice vücudunu meydanın ortasında görerek beraberce yürüdük." (Sait Faik Abasıyanık)

İTİCİ

 1. [sıfat] İtme işini yapan
 2. Soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen, antipatik
  • "Birbirlerinin itici özellikleriyle de şimdiki kadar burun buruna gelmiyorlardı." (Refik Erduran)

CİCİM

 1. bir sevgi sözü
  • "Ümit! Ah benim cici kardeşim." (Atilla İlhan)
 2. bir seslenme sözü
  • "Cicim! Sen ne kadar dışarlıklı olmuşsun." (Reşat Nuri Güntekin)

DİCLE
...
İCMAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gösterge
  • "Günahlarımızın icmaline gelince ben tutamam vallahi tutamam, takatim yetmez." (Atilla İlhan)
 2. Özet, kısaltma

İYİCE

 1. [sıfat] İyiye yakın
  • "İyice bir ev."
 2. [zarf] Çok, neredeyse tamamen
  • "Şapkası iyice yana yıkılmıştı." (Çetin Altan)
 3. [zarf] Gereği gibi

NİCEL

 1. [sıfat] Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü