İçinde ic olan 10 harfli 49 kelime var. İçerisinde İC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ic olan kelimeler listesine ya da Sonu ic ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FOTOKOPİCİ

 1. [isim] Fotokopi işlerini yapan, fotokopi çeken kimse
 2. Fotokopi çekilen yer

İCAZETNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İzin belgesi, onay belgesi
 2. Diploma

RALLİCİLİK

 1. [isim] Rallici olma durumu

DELİCESİNE

 1. [zarf] Aşırı bir biçimde, delice
  • "Hâlbuki ben yaşamayı severim, delicesine!" (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Mozart müziğine delicesine tutulduğum yıllarda İstanbul'daki sanat hareketleri pek cılızdı." (Nadir Nadi)

DERGİCİLİK

 1. [isim] Dergi yayımlama işi

GAYRİCİDDİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ciddi olmayan, laubali, ciddiyetsiz

SEZGİCİLİK

 1. [isim] Bilginin sezgiyle elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı

ÜRETİCİLİK

 1. [isim] Üreticinin işi
 2. Üretici olma durumu

GİZLİCİLİK

 1. [isim] Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad, okültizm

DİNCELTİCİ

 1. [sıfat] Canlılık, dinçlik, zindelik verici, toparlanmayı sağlayıcı
  • "Uzak müdafaa kıtalarını telefonlarla, telgraflarla arayıp buluyor, her birine dinceltici sözler söylüyor." (Ruşen Eşref Ünaydın)

DİZGİCİLİK

 1. [isim] Dizgicinin işi, mürettiplik

SEYRELTİCİ

 1. [isim] Seyreltmeyi sağlayan madde

BAŞDİZGİCİ

 1. [isim] Bir basımevindeki dizgicilerin başı, başmürettip, sermürettip

HÜRMETLİCE

 1. [zarf] Hürmetli bir biçimde, hürmetkârane

SEVDİCEĞİM

 1. [isim] Sevgilim

BİLGİCİLİK

 1. [isim] Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
 2. Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık

SERGİCİLİK

 1. [isim] Sergici olma durumu

TEMKİNLİCE

 1. [zarf] Temkinli olarak, temkinli bir biçimde
  • "Temkinlice bir iki damla da ağladı." (Memduh Şevket Esendal)

ETKİLEYİCİ

 1. [sıfat] Etkileyebilecek özellikte olan, karizmatik
  • "Etkileyici bir konuşma."

İLERİCİLİK

 1. [isim] İlerici olma durumu, ilerici davranış

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü