İçinde hay olan 6 harfli 11 kelime var. İçerisinde HAY bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında hay olan kelimeler listesine ya da Sonu hay ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A H Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

HAY

2 Harfli Kelimeler

AH, AY, HA, YA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HAYDUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Silahlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
  • "Her insan öldüren serseri, haydut olmaz." (Aka Gündüz)
 2. Yaramaz, sevimli çocuk

HAYHAY

 1. [ünlem] "İsteyerek, seve seve, elbette" anlamlarında onama bildiren bir söz

HAYATİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hayatla ilgili
 2. Büyük önem taşıyan, önemli
  • "Sanat ve kültürü canlandıracak önlemleri almayı hayati bir ödev sayıyorlar." (Haldun Taner)

HAYRAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok beğenen, hayranlık duyan (kimse)
  • "El işi olmasına rağmen el değmeden yapılmış hissini veren bu nadide sanat eserine hayrandı." (Cahit Uçuk)
  • "Mükemmel seciyeler, kafiyeler yapar, hafızamıza, nüktelerimize onları hayran ederdik." (Ömer Seyfettin)
  • "Birkaç defa görüşmüş, mimarideki fikirlerine, zevklerine, görüşlerine hayran olmuştum." (Yahya Kemal Beyatlı)

HAYHUY

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Herkesin aynı anda konuşmasından veya eğlenmesinden oluşan gürültü
  • "Yoğun olayların ortasında o dönemleri uyanık olarak geçiren devlet adamları hayhuy içinde bile günlük tutarlar." (Haldun Taner)
 2. Boş ve sonuçsuz çaba
  • "Bunca yıl hayhuy içinde geçti."

HAYVAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık
  • "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. [sıfat] Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse)
 3. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz
 4. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık
  • "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu." (Ömer Seyfettin)

HAYDİN

 1. [ünlem] Birden çok kişiyi isteklendirmek ve harekete geçirmek için kullanılan bir seslenme sözü
  • "Haydin çocuklar, gidelim artık!"

HAYRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma
  • "... hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye yığılmıştı." (Ömer Seyfettin)
  • "Bunları oyuncak sanır ve niçin satmadığına hayret ederdi." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "... gerçek karşısında hayrete düşmekten kendimi alamıyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [ünlem] Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz

HAYLAZ

 1. [sıfat] Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
  • "Gelene geçene dilini çıkarır, edepsiz, haylaz bir çocuktu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden, yaramaz

HAYALİ
...
HAYRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevap kazanmak için yapılan iyilik
  • "Küçük bir hayrat çeşmesinin başındaydı." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 2. Halkın yararlanması için yapılan okul, çeşme, hastane vb. yapı
  • "Karababa, beni daima hayrat yapayım diye, böyle aldatmış olmalı!" (Ömer Seyfettin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü