İçinde olan 163 kelime var. İçerisinde HÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında hü olan kelimeler listesine ya da Sonu hü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

HÜZÜNLENEBİLMEK, SELLEMEHÜSSELAM, TECAHÜLÜARİFANE

14 Harfli Kelimeler

HÜLYALAŞTIRMAK, HÜMANİSTLEŞMEK, HÜRRİYETPERVER, HÜRRİYETSİZLİK, HÜZÜNLENDİRMEK, HÜZÜNLENEBİLME, ŞEYHÜLİSLAMLIK

13 Harfli Kelimeler

DİVANIHÜMAYUN, HÜKMEDEBİLMEK, HÜLYALAŞTIRMA, HÜMANİSTLEŞME, HÜNKARBEĞENDİ, HÜRRİYETÇİLİK, HÜSNÜTEVECCÜH, HÜZÜNLENDİRME, İHSANIHÜMAYUN, SULTANİHÜZZAM

12 Harfli Kelimeler

HÜKMEDEBİLME, HÜNNAPGİLLER, HÜRMETKARANE, HÜRMETKARLIK, HÜRMETSİZLİK, HÜSNÜKURUNTU, HÜSNÜNİYETLE, HÜSNÜTELAKKİ, TECAHÜLÜARİF, TEVECCÜHÜNÜZ

11 Harfli Kelimeler

ESMAYIHÜSNA, HÜKMOLUNMAK, HÜKÜMDARLIK, HÜKÜMRANLIK, HÜKÜMSÜZLÜK, HÜLYALAŞMAK, HÜMANİSTLİK, HÜNERSİZLİK, HÜNGÜRDEMEK, HÜRMETSİZCE, HÜRRİYETSİZ, HÜZÜNLENMEK, HÜZÜNSÜZLÜK, MÜHÜRDARLIK, MÜHÜRLENMEK, MÜHÜRLETMEK, ŞEYHÜLİSLAM, TAAHHÜTNAME

10 Harfli Kelimeler

HÜKMOLUNMA, HÜKÜMFERMA, HÜKÜMLÜLÜK, HÜLLECİLİK, HÜLYALAŞMA, HÜNERLİLİK, HÜNGÜRDEME, HÜRMETLİCE, HÜRRİYETÇİ, HÜSNÜKABUL, HÜSNÜNİYET, HÜSNÜTALİL, HÜSNÜYUSUF, HÜZÜNLENİŞ, HÜZÜNLENME, HÜZÜNLÜLÜK, KETHÜDALIK, MÜHÜRCÜLÜK, MÜHÜRLEMEK, MÜHÜRLENİŞ, MÜHÜRLENME, MÜHÜRLETME, MÜHÜRLEYİŞ, RUHÜLKUDÜS

9 Harfli Kelimeler

HÜKMETMEK, HÜLASATEN, HÜMANİZMA, HÜRMETKAR, HÜRMETSİZ, HÜSRANSIZ, HÜVELBAKİ, MALİHÜLYA, METHÜSENA, MÜHÜRLEME, TAAHHÜTLÜ, TEZAHÜRAT, YALIHÜYÜK

8 Harfli Kelimeler

HÜCUMBOT, HÜKMEDİŞ, HÜKMETME, HÜKÜMDAR, HÜKÜMRAN, HÜKÜMSÜZ, HÜMANİST, HÜMANİZM, HÜNERSİZ, HÜNGÜRTÜ, HÜRMETEN, HÜRMETLİ, HÜRRİYET, HÜRYEMEZ, HÜSNÜHAL, HÜSNÜHAT, HÜSNÜZAN, HÜSRANLI, HÜZÜNSÜZ, MÜHÜRDAR, MÜHÜRSÜZ, TEFEHHÜM, TEŞEHHÜT, TEVEHHÜM

7 Harfli Kelimeler

HÜCEYRE, HÜCRELİ, HÜCUMCU, HÜKUMET, HÜKÜMET, HÜKÜMLÜ, HÜLLECİ, HÜLYALI, HÜMAYUN, HÜNERLİ, HÜSEYNİ, HÜVEYDA, HÜVİYET, HÜZMELİ, HÜZÜNLÜ, KETHÜDA, MÜHÜRCÜ, MÜHÜRLÜ, TAAHHÜT, TECAHÜL, TEDAHÜL, TEEHHÜL, TEEHHÜR, TEFAHÜR, TEZAHÜR

6 Harfli Kelimeler

HÜCCET, HÜKMEN, HÜLASA, HÜNKAR, HÜNNAP, HÜRLÜK, HÜRMET, HÜSRAN, HÜTHÜT, HÜZZAM, NÜHÜFT5 Harfli Kelimeler

HÜCRE, HÜCUM, HÜKMİ, HÜKÜM, HÜLLE, HÜLYA, HÜNER, HÜNSA, HÜRLE, HÜRYA, HÜSÜN, HÜYÜK, HÜZME, HÜZÜN, MÜHÜR

4 Harfli Kelimeler

HÜDA, HÜMA

3 Harfli Kelimeler

HÜR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SELLEMEHÜSSELAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ulu orta, çekinmeden, destursuz

HÜZÜNLENEBİLMEK
...
TECAHÜLÜARİFANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tecahülüarif

HÜMANİSTLEŞMEK

 1. [nsz] İnsancıl davranışlar ve düşünceler içinde olmak

HÜZÜNLENDİRMEK

 1. [-i] Hüzünlü duruma getirmek
  • "Bütün eski plaklar insanı hüzünlendirir." (Atilla İlhan)

HÜRRİYETSİZLİK

 1. [isim] Hürriyetini yitirmiş olma durumu

HÜLYALAŞTIRMAK

 1. [-i] Hülya durumuna getirmek
  • "Mektep görülen her şeyi yumuşatıyor, hülyalaştırıyor, güzelleştiriyordu." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ŞEYHÜLİSLAMLIK

 1. [isim] Şeyhülislam olma durumu
 2. Şeyhülislam makamı

HÜRRİYETPERVER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hürriyetçi

HÜZÜNLENEBİLME
...
HÜNKARBEĞENDİ
...
HÜLYALAŞTIRMA

 1. [isim] Hülyalaştırmak biçimi

HÜRRİYETÇİLİK

 1. [isim] Hürriyet yanlısı olan kimse

DİVANIHÜMAYUN
...
HÜKMEDEBİLMEK
...
SULTANİHÜZZAM

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

HÜZÜNLENDİRME

 1. [isim] Hüzünlendirmek işi

İHSANIHÜMAYUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Padişah tarafından yeteneği veya başarısı dolayısıyla birine verilen görev, rütbe, ödül

HÜSNÜTEVECCÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevgi ve saygıyla yakınlık gösterme

HÜMANİSTLEŞME

 1. [isim] Hümanistleşmek durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü