İçinde olan 18 kelime var. İçerisinde HÖ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında hö olan kelimeler listesine ya da Sonu hö ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

HÖDÜKLEŞMEK, HÖPÜRDETMEK

10 Harfli Kelimeler

HÖDÜKLEŞME, HÖPÜRDETME

9 Harfli Kelimeler

HÖYKÜRMEK

8 Harfli Kelimeler

HÖDÜKLÜK, HÖRGÜÇLÜ, HÖŞMERİM, HÖYKÜRME

7 Harfli Kelimeler

HÖDÜKÇE, HÖPÜRTÜ

6 Harfli Kelimeler

HÖLLÜK, HÖRGÜÇ

5 Harfli Kelimeler

HÖDÜK, HÖYÜK

4 Harfli Kelimeler

HÖST

3 Harfli Kelimeler

HÖT, ÖHÖ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HÖDÜKLEŞMEK

 1. [nsz] Hödükçe davranmak

HÖPÜRDETMEK

 1. [-i] Bir şey içerken "höpür" diye ses çıkarmak, hopurdatmak

HÖDÜKLEŞME

 1. [isim] Hödükleşmek biçimi

HÖPÜRDETME

 1. [isim] Höpürdetmek işi, hopurdatma

HÖYKÜRMEK

 1. [nsz] Heyecanlı bir biçimde bağırarak konuşmak

HÖRGÜÇLÜ

 1. [sıfat] Hörgücü olan (deve)
  • "İki hörgüçlü deve."

HÖYKÜRME

 1. [isim] Tarikattaki kimselerin dua ederken kendilerinden geçerek hep bir ağızdan yüksek sesle bağrışmaları

HÖŞMERİM

 1. [isim] Tuzsuz taze peynir, nişasta, pirinç unu konularak yapılan bir çeşit tatlı

HÖDÜKLÜK

 1. [isim] Hödük olma durumu
 2. Hödükçe davranış

HÖPÜRTÜ

 1. [isim] Höpürdetme biçimi ve tarzı

HÖDÜKÇE

 1. [zarf] Hödük gibi, görgüsüzce

HÖLLÜK

 1. [isim] Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
  • "Eledim eledim höllük eledim / Aynalı beşikte bebek beledim." (Halk türküsü)

HÖRGÜÇ

 1. [isim] Devenin sırtındaki tümsek, çıkıntı
 2. Bu çıkıntıya benzeyen tümsek, çıkıntı
  • "Yüksek yaylalara hörgüçler gibi çökmüş dağları ile ufkumuzu kapladı." (Ruşen Eşref Ünaydın)

HÖDÜK

 1. [sıfat] Görgüsüz, kaba, anlayışı kıt (kimse)
 2. Korkak, ürkek

HÖYÜK

 1. [isim] Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe
 2. Toprak yığını, küçük tepe

HÖST

 1. [ünlem] At, katır, sığır vb. hayvanları, özellikle öküzü durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü
  • "Höst, höst, diye bağırdı. At oralı olmadı." (Abbas Sayar )
 2. Bir kimseyi uyarmak için kullanılan bir seslenme sözü

ÖHÖ

 1. [isim] Bir kimsenin kendi varlığını belli etmek, söylenen bir şey üzerine dikkat çekmek, birine takılmak vb. amaçlarla öksürür gibi yaparak çıkardığı ses

HÖT

 1. [ünlem] Korkutmak veya dikkati kendi üzerine çekmek için söylenen bir söz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü