İçinde gr olan 6 harfli 20 kelime var. İçerisinde GR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında gr olan kelimeler listesine ya da Sonu gr ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GRAMAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ekmek ve kâğıt için ağırlık ölçüsü

GRİMSİ

 1. [sıfat] Rengi griyi andıran, griye benzeyen, grimtırak

GRANÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir maddenin en küçük tanesi
 2. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler

KONGRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
  • "Sonradan öğrendim ki bu efendiler ticaret kongresine gelmiş delegelermiş." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Kurultay
 3. Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir aradayken aldıkları ad

POGROM

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Yahudilere yapılan soykırım
  • "Yahudileri hedef alan pogromlar."

FANGRİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Mercan türünden bir balık

GRAFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir olayın, niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş şekil, çizge
 2. Biçim, desen veya çizgilerle gösterme
  • "Grafik sanatlar."

GREKÇE
...
GRAMER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil bilgisi
 2. Dil bilgisi kitabı
  • "Yıllar yılı gramere bakmadan üç kelime yazmadığını kendi itiraf eder." (Haldun Taner)

GREVCİ

 1. [isim] İş bırakımcı

GRİPLİ

 1. Grip hastalığına yakalanmış (kimse)
  • "Belki onu alelade bir gripli sanıyordu, aceleye lüzum görmüyordu." (Peyami Safa)

GRAVÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniği
 2. Bu teknikle yapılmış resim

MİGREN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yarım baş ağrısı

GRABEN

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Çöküntü hendeği

ZAGREB
...
GRAFİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billurlaşabilen bir çeşit doğal karbon

GRANİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir tür kayaç

GRANDİ

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Geminin baştan ikinci direği

AGRAFİ

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Yazma yitimi

AGREGA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Katışmaç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü