İçinde gr olan 10 harfli 39 kelime var. İçerisinde GR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında gr olan kelimeler listesine ya da Sonu gr ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GROSTONLUK

 1. Herhangi bir groston ölçüsünde olan

ETNOGRAFYA

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat

SİNTİGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gama ışınları yayan radyoaktif bir izotopun organizma içindeki yolunu izlemek temeline dayanan teşhis yöntemi

PORNOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Porno
  • "Erotik değil ama toplumu pornografiye sürükleyen koşulları saptıyor." (Selim İleri)

KOREOGRAFİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi
 2. Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü

İKONOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İkonların tanıtılması ve açıklanması

ALLEGRETTO

 1. [zarf] Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak)

ŞAPİROGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Daktiloda, mumlu kâğıda karbon şeritsiz olarak yazılan yazıyı ispirtolu çoğaltma tekniğiyle basan ve elle çalıştırılan makine
  • "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır." (Yusuf Ziya Ortaç)

RADYOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] X ışınlarından yararlanılarak resim çekme
  • "Radyografi birçok hastalıkların teşhisine yardım eder."
 2. Bu teknikle alınan fotoğraf
  • "Ağzımın radyografisini, kalıbını alıp Paris'e gönderdiler." (Sait Faik Abasıyanık)

GRAMATİKAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Dil bilgisi, dil bilgisi kurallarına uygun

GRAVİMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çekimölçer

LİTOGRAFYA

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Taş basması
 2. [sıfat] Bu yöntemle basılmış (yazı, resim)

GRAFOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Grafoloji ile ilgili

TİPOGRAFYA

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Tipografi

PETROGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taş bilimi

PİROGRAVÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dağlama resim

OŞİNOGRAFİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Deniz bilimi

GRUPLANMAK

 1. [nsz] Grup grup olarak bulunmak

KARTOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Haritacılık

AGRANDİSÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fotoğrafçılıkta büyülteç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü