İçinde ga olan 7 harfli 131 kelime var. İçerisinde GA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ga olan kelimeler listesine ya da Sonu ga ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLLEGAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yasa dışı
  • "İllegal örgütler."

ANGARYA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti
  • "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." (Anayasa)
  • "Benim bu angaryalarımı da başka türlü kimsecikler çekmez." (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti
 3. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması
 4. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması
 5. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş
  • "Vazifelerini bir angarya gibi yaparlar." (Ömer Seyfettin)

GANİMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal
 2. Bir rastlantı sonucu ele geçen kazanç veya imkân
 3. Yağma sonrasında elde kalan mal, çalıntı

MALGAMA

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam

ILGAMAK

 1. [-i] Atı dörtnala sürmek

ALINGAN

 1. [sıfat] Çabuk gücenen, kırılan
  • "Alıngan olduğu için arkadaşları onunla sık sık bozuşur." (Salâh Birsel)

TAVULGA

 1. [isim] Kabuğu kırmızı veya erguvan renginde olan ve tabaklamada kullanılan bir söğüt türü

MEŞGALE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
  • "Bu yeşillik köşesini kurutmamak bizim için de bir meşgale teşkil etmişti." (Hüseyin Cahit Yalçın)

MUGAYİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uymaz, aykırı

MEGAFON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet

GALERYA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Eski gemilerde kıç tarafta bulunan bölüm

TAGADDİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Beslenme

GARANTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güvence, inanca, teminat
  • "Hatice'nin garantisi altında işini yürütmekten başka bir şeye bakmıyordu." (Tarık Buğra)
  • "Bu konuda size bütün ciddiyetimle garanti verebilirim." (Mahmut Yesari)
 2. [zarf] Kesinlikle, kesin olarak, ne olursa olsun

DALGACI

 1. [sıfat] İşine gereken önem ve dikkati göstermeyen (kimse)
  • "Pek dalgacı görünüyor, saçmalayacağa benziyordu." (Peyami Safa)

DAMGALI

 1. [sıfat] Damgası olan, damgalanmış olan
 2. Kendisine yüz kızartıcı bir suç yüklenmiş olan

GAYDACI

 1. [isim] Gayda çalan veya yapıp satan kimse

HOLİGAN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Özellikle futbolda fanatizmi besleyen, aşırı davranışlarda bulunan ve çevreye zarar vermeye eğilimli taraftar, serseri, hayta

UYGARCA

 1. [zarf] Uygara yakışır biçimde
  • "Sanat eserinin yazarınca savunulmasına yetkin ve uygarca mı davranıyoruz acaba bugün?" (Selim İleri)

TARANGA

 1. [isim] Bir tür tatlı su balığı

BULGARİ

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Dört telli bağlama

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü