İçinde ga olan 6 harfli 92 kelime var. İçerisinde GA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ga olan kelimeler listesine ya da Sonu ga ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GAMMAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu (kimse)

BARGAH
...
GALERİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yapının birçok bölümünü aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
  • "Loşluğunu ışıklar bile gidermeyen koyu mavi bir uzun galeriye girdik." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 2. Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın sergilendiği salon
  • "Hilmi Bey'in evi, bir sanat ve ihtişam galerisi değildi." (Samiha Ayverdi)
 3. Maden ocaklarında açılan yer altı yolu
 4. Otomobil alınıp satılan yer

ŞALGAM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
 2. Bu bitkinin insan ve hayvanlar için besin olarak kullanılan etli ve tatlı kökü
  • "Şalgam suyu."

OYULGA

 1. [isim] Elle yapılan kalın, seyrek dikiş

IZGARA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
 2. Pisliklerin su yollarını tıkamasını önlemek veya havalandırmak amacıyla su yollarının havalandırma çıkışları üzerine konulan kafesli veya parmaklıklı demir
 3. Et, balık, köfte vb. yiyecekleri pişirmekte kullanılan araç, gril
  • "Izgaranın sokağa verilen bacasından, kızardıkça yağları eriyen köftelerin kokusu vuruyordu dışarıya." (Necati Cumalı)
 4. [sıfat] Bu araç üstünde pişmiş
  • "Gün batmadan çok evvel işlerini bitirdikleri için bu saatte meze ve ızgaralardan başka bir şey kalmaz." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. Futbol ayakkabısının altında bulunan iri başlı kabara
  • "Ötekisinde altından hâlâ ızgaraları sallanan bir futbol ayakkabı eskisi vardı." (Sait Faik Abasıyanık)

GAMALI

 1. [sıfat] Bazı eski dinlerin ve Nazizmin sembolü olan, uçları Yunancanın gama harfi biçiminde kırılmış (haç)
  • "Gamalı haç."

TURGAY

 1. [isim] Toygar

ORGAZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası

YOZGAT
...
OMURGA

 1. [isim] Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
 2. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi
 3. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas

GAHİCE
...
GALEBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yengi
  • "Böyle giderse tamamıyla galebe ümit ettiğini haber veriyordu." (Peyami Safa)
  • "Kocanın münasebeti her türlü cazibesini kaybettiği gün rakibine galebe çaldığına emin olabilirsin." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Üstünlük, çokluk
  • "Abdülhak Hamit'in Kemal'e galebesi şerrin hayra galebesi demekti." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Kadıncağızın gönlü gence kayıyordu. Fakat neticede akıl ve mantık tarafı galebe çaldı." (Reşat Nuri Güntekin)

GARİBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şaşılacak şey, yadırganacak şey

ARGALİ

 1. [isim] Yaban koyunu

YORGAN

 1. [isim] Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
  • "Yatağının içinde, yorganı omzuna almış, bağdaş kurmuş, oturuyordu." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Aksi gibi çamaşırcının ihtiyar kocası o akşam birdenbire hastalanmış, kim bilir kaç derece ile yorgan döşek yatmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)

BURGAÇ

 1. [isim] Girdap
  • "Güldükçe esmer yanağında açılan gamze, bir burgaç gibi." (Çetin Altan)

AYINGA

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Kaçak tütün

GASPÇI

 1. [isim] Gasp yapan kimse

ACIRGA

 1. [isim] Yaban turpu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü