İçinde ga olan 5 harfli 87 kelime var. İçerisinde GA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ga olan kelimeler listesine ya da Sonu ga ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GAUSS

 1. [isim] Manyetik alanın şiddet birimi

YONGA

 1. [isim] Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
  • "Ağaç yongası. Demir yongası."
 2. Milimetrik yüzeyler üzerinde on binlerce devre elemanından oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği, genellikle silikon benzeri yarı iletken bir malzemeden yapılmış ince bir dilim, çip

LEGAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yasal

GALAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yanlış kelime veya söz
 2. Yanılma
  • "Bu garip his galatının adını hasret değil, alışkanlık koymuştu." (Peyami Safa)

GAYUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gayreti olan, gayretli, çok çalışkan
  • "O makama daha gayur bir zat münasip düşüyordu." (Atilla İlhan)

GALİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kaba ve çirkin, iğrenç

SAGAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İçki bardağı

ILGAZ
...
YEGAN
...
GABRO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya

NOGAY
...
SEGAH
...
RÖGAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kanalizasyona inmek ve tıkanıklığı gidermek üzere yapılmış özel baca

AGAMİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Borazan kuşu

GAFİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Aymaz
  • "Ben gafil bir kız değilim." (Aka Gündüz)
  • "Nasıl sinsice yaklaşmıştı baykuş, düşmanlarını nasıl gafil avlamıştı." (Cemil Meriç)
  • "Atatürk bizden ayrılınca öbür sınıflara da girmiş. Fakat onlar bizim gibi önceden hazırlanmadıklarından gafil avlanmışlar." (Haldun Taner)

GAZEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi
  • "O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Karagözcünün makamlar arası dolaşması, şarkı ve gazel okuması lazımdı." (Samiha Ayverdi)
  • "Sonra makinelerin gemiyi sarsan temposuna uyarak yanık bir gazel tuttururdu." (Haldun Taner)
 2. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri
  • "Yanımızdaki vagonda bir gazel başladı." (Yusuf Ziya Ortaç)

OZUGA

 1. [isim] Tropikal Afrika ve ormanlık alanlarda yetişen ince dokulu bir ağaç türü (Saccoglottis gabonensis)

GAMBA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] İyi toplanmamış halat veya zincirlerde ortaya çıkan dolaşıklık

TONGA

 1. [isim] Hile, düzen, tuzak
  • "Fakat insan salim kafayla bir dakika düşündü mü tongaya bastığını anlar." (Reşat Nuri Güntekin)

BAGAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yolcu yükü
 2. Yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yer
 3. Otomobillerin yük konulabilen, genellikle arkada olan bölümleri

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü