İçinde ga olan 4 harfli 26 kelime var. İçerisinde GA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ga olan kelimeler listesine ya da Sonu ga ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GARK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Suya batma, boğulma
  • "Toprağa gark olmuş nazik tenleri / Söylemekten kalmış tatlı dilleri." (Yunus Emre)
 2. Suya batırma
  • "Bu hayrı ile milletimizi nura gark edeceğine herkes kani idi." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Paraya gark oldu."

GALE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti

YOGA

 1. [isim] Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi

GAYZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öfke, hınç

AGAH
...
GACI

 1. [isim] Kadın, dost, sevgili, metres
 2. Torik yavrusu

İLGA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlığını ortadan kaldırma

GAGA

 1. [isim] Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı durumunda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı organ
  • "... ak güvercin sekinin üstündeki leğene başını sokup gagasını suya değdirir değdirmez insan suretine giriveriyor." (Nezihe Araz)
 2. Ağız
  • "Gaganı kapa!"

BİGA
...
GALİ

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Alçak ve altı düz gemi
 2. Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralarında bulunan mutfak

GANG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz madde
 2. Maden cevher damarının işletilemeyen değersiz bölümü

GARP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Batı, günindi

GARD

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum

GAZİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse
  • "Gazi Baba, etrafında binlerce gazi ile bir tepede yatardı." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı
  • "Gazi Mustafa Kemal."
 3. Savaştan sağ olarak dönen kimse
  • "Şimdi İstanbul taklarının yeşil taflanları altından gaziler geçiyor." (Aka Gündüz)

GALA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Resmî bir törenden sonra yapılan büyük ve gösterişli şölen
 2. Ön gösterim
  • "Yalnız bir gece için ecnebilere verdiği bir Kontes Maritza galasını da hiç unutamazdı." (Haldun Taner)

GANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zengin, varlıklı
  • "Sen bir gani sultansın / Canlar içinde cansın." (Yunus Emre)
 2. Bol, çok

GAHİ
...
GAMA

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Yunan alfabesinin üçüncü harfi (g)

GAZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş
  • "Küffar üzerindeki gazamızın sevabı bize kâfidir." (Feridun Fazıl Tülbentçi)

GASP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir malı sahibinin izni ve haberi olmadan zorla alma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü