İçinde gör olan 141 kelime var. İçerisinde GÖR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında gör olan kelimeler listesine ya da Sonu gör ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GÖREVLENDİRİLME

14 Harfli Kelimeler

GÖREVLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

GÖRENEKSİZLİK, GÖREVLENDİRME, GÖREVSELCİLİK, GÖRÜLMEMİŞLİK, GÖRÜNTÜLENMEK, GÖRÜNTÜLETMEK, GÖRÜNTÜLEYİCİ, GÖRÜŞTÜRÜLMEK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, SAĞGÖRÜSÜZLÜK

12 Harfli Kelimeler

GÖRENEKÇİLİK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLEMEK, GÖRÜNTÜLENME, GÖRÜNTÜLETME, GÖRÜNÜRLERDE, GÖRÜŞMECİLİK, GÖRÜŞTÜRÜLME, GÜNGÖRMÜŞLÜK

11 Harfli Kelimeler

GÖRECECİLİK, GÖREVDAŞLIK, GÖREVLENMEK, GÖREVSİZLİK, GÖRGÜLENMEK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖRMEMEZLİK, GÖRMEMİŞLİK, GÖRÜNMEZLİK, GÖRÜNTÜLEME, GÖRÜŞSÜZLÜK, GÖRÜŞTÜRMEK, HOŞGÖRÜRLÜK

10 Harfli Kelimeler

GÖRDÜRTMEK, GÖRENEKSEL, GÖRENEKSİZ, GÖREVCİLİK, GÖREVLENME, GÖREVLİLİK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRGÜLENME, GÖRGÜSÜZCE, GÖRÜLMEMİŞ, GÖRÜMCELİK, GÖRÜMSETME, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜNTÜSEL, GÖRÜNÜRLÜK, GÖRÜŞLÜLÜK, GÖRÜŞTÜRME, GÖRÜŞÜLMEK, HOŞGÖRÜSÜZ, ÖNGÖRÜLMEK, SAĞGÖRÜSÜZ, UMURGÖRMÜŞ

9 Harfli Kelimeler

GÖRDÜRMEK, GÖRDÜRTME, GÖRECELİK, GÖRELİLİK, GÖRENEKÇİ, GÖRENEKLİ, GÖRESİMEK, GÖRGÜLÜCE, GÖRMEZLİK, GÖRMÜŞLÜK, GÖRÜCÜLÜK, GÖRÜNÜMLÜ, GÖRÜNÜRDE, GÖRÜNÜŞTE, GÖRÜŞMECİ, GÖRÜŞÜLME, GÜNGÖRMEZ, GÜNGÖRMÜŞ, HOŞGÖRÜCÜ, HOŞGÖRÜLÜ, IRAKGÖRÜR, ÖNGÖRÜLME, SAĞGÖRÜLÜ

8 Harfli Kelimeler

GÖRDÜRME, GÖRECELİ, GÖRESİME, GÖREVDAŞ, GÖREVSEL, GÖREVSİZ, GÖRGÜSÜZ, GÖRKEMLİ, GÖRMEMİŞ, GÖRÜLMEK, GÖRÜMLÜK, GÖRÜNMEK, GÖRÜNMEZ, GÖRÜŞMEK, GÖRÜŞSÜZ, GÜNGÖREN, ÖNGÖRMEK, ÖNGÖRÜLÜ

7 Harfli Kelimeler

GÖRELİK, GÖRENEK, GÖREVLİ, GÖRGÜLÜ, GÖRMECE, GÖRÜLME, GÖRÜMCE, GÖRÜNGE, GÖRÜNGÜ, GÖRÜNME, GÖRÜNTÜ, GÖRÜNÜM, GÖRÜNÜR, GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞLÜ, GÖRÜŞME, HOŞGÖRÜ, ÖNGÖRME, SAĞGÖRÜ, UZGÖREN, UZGÖRÜR

6 Harfli Kelimeler

GÖRDEK, GÖRDES, GÖRECE, GÖRECİ, GÖRELE, GÖRELİ, GÖRKEM, GÖRKLÜ, GÖRMEK, GÖRMEZ, GÖRMÜŞ, GÖRSEL, GÖRÜCÜ, İÇGÖRÜ, ÖNGÖRÜ

5 Harfli Kelimeler

GÖREV, GÖRGÜ, GÖRME, GÖRÜM, GÖRÜŞ

4 Harfli Kelimeler

GÖRE, GÖRK, GÖRÜ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖREVLENDİRİLME

 1. [isim] Görevlendirilmek işi

GÖREVLENDİRMEK

 1. [-i] Birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek

GÖRÜNTÜLEYİCİ

 1. [isim] Görüntülemeyi sağlayan alet

GÖREVLENDİRME

 1. [isim] Görevlendirmek işi

GÖREVSELCİLİK

 1. [isim] İşlevcilik

GÖRÜNTÜLENMEK

 1. [nsz] Görüntüleme işine konu olmak

GÖRENEKSİZLİK

 1. [isim] Göreneksiz olma durumu

HOŞGÖRÜSÜZLÜK

 1. [isim] Hoşgörüsüz olma durumu, müsamahasızlık, toleranssızlık

SAĞGÖRÜSÜZLÜK

 1. [isim] Sağgörüsüz olma durumu, basiretsizlik

GÖRÜLMEMİŞLİK

 1. [isim] Görülmemiş olma durumu

GÖRÜNTÜLETMEK

 1. [-i] Görüntüleme işini yaptırmak

GÖRÜŞTÜRÜLMEK

 1. [nsz] Görüşmeleri sağlanmak

GÖRÜNÜRLERDE

 1. [zarf] Ortalıkta, meydanda

GÖRÜNTÜLEMEK

 1. [-i] Belirli bir konuyu buna en yakın görüntüler içinde tasarlamak, yaratmak, gerçekleştirmek

GÖRÜŞMECİLİK

 1. [isim] Görüşmeci olma durumu

GÖRÜNTÜLENME

 1. [isim] Görüntülenmek işi

GÖRENEKÇİLİK

 1. [isim] Göreneklere bağlılık

GÖRÜŞTÜRÜLME

 1. [isim] Görüştürülmek işi veya durumu

GÖRÜNGÜCÜLÜK

 1. [isim] Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm

GÜNGÖRMÜŞLÜK

 1. [isim] Hayat tecrübesi çok olma
  • "Çok güngörmüşlüğünüz var, söyleyin bakalım, ben ne yapayım?" (Yahya Kemal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü