İçinde fsi olan 18 kelime var. İçerisinde FSİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında fsi olan kelimeler listesine ya da Sonu fsi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ALTERNATİFSİZ

12 Harfli Kelimeler

LOKOMOTİFSİZ, TEKLİFSİZLİK

11 Harfli Kelimeler

KEYİFSİZLİK, ŞEREFSİZLİK, TEKLİFSİZCE

10 Harfli Kelimeler

TAFSİLATLI

9 Harfli Kelimeler

BERTAFSİL, TEKLİFSİZ

8 Harfli Kelimeler

KEYİFSİZ, MOTİFSİZ, ŞEREFSİZ, TAFSİLAT, TARİFSİZ

7 Harfli Kelimeler

SEDEFSİ

6 Harfli Kelimeler

MÜFSİT, TAFSİL, TEFSİR


Kelime bulma makinesi

F S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SİF

2 Harfli Kelimeler

İS, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALTERNATİFSİZ

 1. [sıfat] Alternatifi olmayan

TEKLİFSİZLİK

 1. [isim] Teklifsiz olma durumu veya teklifsiz davranış
  • "Aradan beş dakika geçmediği hâlde neşesi zevzeklik, teklifsizliği küstahlık şeklini alıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

LOKOMOTİFSİZ

 1. [sıfat] Lokomotifi olmayan
  • "Her nedense dört beş tramvay birikmiş, lokomotifsiz bir tren gibi duruyordu." (Ömer Seyfettin)

TEKLİFSİZCE

 1. [zarf] Teklifsiz bir biçimde, içten olarak
  • "Vaktiyle teklifsizce dertleşirdik." (Atilla İlhan)

ŞEREFSİZLİK

 1. [isim] Şerefsiz olma, şerefini koruyamama durumu, onursuzluk

KEYİFSİZLİK

 1. [isim] Keyifsiz olma durumu

TAFSİLATLI

 1. [sıfat] Ayrıntılı
  • "Rakamların bana bildirdiği haberi, bu ses, daha tafsilatlı olarak kulağıma haykırıp durmaktadır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEKLİFSİZ

 1. [sıfat] Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı
  • "Bunlardan başka bazı teklifsiz aile dostları da var." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [zarf] Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı bir biçimde

BERTAFSİL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Açıklamalı bir biçimde, uzun uzadıya, açık olarak
  • "Ayakta duracak takatim yok, yarın hepsini bertafsil hikâye ederim." (Sermet Muhtar Alus)

TAFSİLAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayrıntı
  • "Evvelki tafsilat ve odada geçen sözler onlara yaramazdı ki söyleyeyim." (Aka Gündüz)
  • "Size bugün uzun uzadıya tafsilatını verecek değilim." (Refik Halit Karay)
  • "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım." (Burhan Felek)

ŞEREFSİZ

 1. [sıfat] Şereften yoksun olan, onursuz

KEYİFSİZ

 1. [sıfat] Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
 2. Neşesiz

TARİFSİZ

 1. [sıfat] Tarifi olmayan
 2. Tarif edilemeyen, tarif edilemez
  • "İstanbul'da Boğaziçi'nde / Bir fakir Orhan Veli'yim / Veli'nin oğluyum / Tarifsiz kederler içinde." (Orhan Veli Kanık)

MOTİFSİZ

 1. [sıfat] Motifi olmayan

SEDEFSİ

 1. [sıfat] Sedefi andıran, sedefe benzeyen, sedef gibi, sedefimsi

MÜFSİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Arabozan

TAFSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi ayrıntılarıyla anlatma, açıklama

TEFSİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yorumlama
  • "Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Ben evvela bu duayı ve bu sözleri pek kalpsizce tefsir ettim." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Yorum
 3. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama
 4. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi
 5. Kur'an'ın surelerini açıklayan eser

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü