İçinde fa olan 9 harfli 87 kelime var. İçerisinde FA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında fa olan kelimeler listesine ya da Sonu fa ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A F Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AF, FA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALFABETİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel

AFALLAMAK

 1. [nsz] Şaşkınlıktan sersemleşmek
  • "Herifin deli olduğunu anlayınca afalladım da serinkanlılığımı kaybetmedim." (Burhan Felek)

NEOFAŞİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İkinci Dünya Savaşı'ndan ortaya çıkan faşizm

MÜELLEFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazılı eserler

REFAKATÇİ

 1. [isim] Hastanelerde hastanın yanında kalan, hastaya yardımcı olan kimse

FAKÜLTELİ

 1. Fakülte öğrencisi olan (kimse)

FARKLILIK

 1. [isim] Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık
  • "Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki farklılıkları ölçüyorum." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik

FARBALALI
...
FALANJİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İspanya'da falanj üyesi

TUFALAMAK
...
NEOFAŞİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Neofaşizmi benimseyen kimse

FAKİRHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşkünler yurdu
 2. Alçak gönüllülük göstermek için kendi evinden bahsederken kullanılan bir söz
  • "Yusuf Ali'nin Yıldızlara Karşı'yı yazdığı masa bizim fakirhanede bulunuyor." (Reşat Nuri Güntekin)

FASILASIZ

 1. [sıfat] Kesintisiz
 2. Durmadan, ara vermeden, biteviye
  • "Biraz durursa yere yıkılacağını sanarak fasılasız yürüyordu." (Peyami Safa)

FABRİKACI

 1. [isim] Fabrika sahibi veya fabrika işleten kimse, fabrikatör

FAŞİSTLİK

 1. [isim] Faşizm

FANTEZİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fantezi meraklısı, fanteziye düşkün kimse
  • "Marazi insanların bu dünyada büyük bir yeri olduğunu sanan Dostoyevski, bir fantezistten başka bir şey değildir." (Orhan Veli Kanık)

FANTASTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
  • "Fantastik hikâyeler."
 2. [isim] XVIII. yüzyıldan başlayarak Fransa'da gelişen bir edebî tür

VEFASIZCA
...
MAHFAZALI

 1. [sıfat] Mahfazası olan
 2. Korunan, mahfuz
  • "Mahfazalı köy."

DARÜŞŞİFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sağlık yurdu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü