İçinde evk olan 39 kelime var. İçerisinde EVK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında evk olan kelimeler listesine ya da Sonu evk ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

FEVKALADELİK

11 Harfli Kelimeler

FEVKALBEŞER

10 Harfli Kelimeler

MEVKUFİYET, SEVKİTABİİ, SEVKÜLCEYŞ, ŞEVKSİZLİK, TEVKİFHANE, ZEVKİSELİM, ZEVKLENMEK, ZEVKSİZLİK

9 Harfli Kelimeler

FEVKALADE, ZEVKLENME, ZEVKÜSEFA

8 Harfli Kelimeler

EHLİZEVK, MEVKUFEN, SEVKİYAT, ŞEVKEFZA, ŞEVKETLİ, TEVKİFAT

7 Harfli Kelimeler

FEVKANİ, MEVKUTE, ŞEVKSİZ, TEVKİCİ, ZEVKSİZ

6 Harfli Kelimeler

MAFEVK, MEVKUF, MEVKUT, ŞEVKET, ŞEVKLİ, TEVKİF, TEVKİL, ZEVKLİ

5 Harfli Kelimeler

EVKAF, MEVKİ, TEVKİ

4 Harfli Kelimeler

FEVK, SEVK, ŞEVK, ZEVK


Kelime bulma makinesi

E K V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EK, EV, KE, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FEVKALADELİK

 1. [isim] Olağanüstülük, olağandan farklı olma durumu
  • "Esrarkeşin hâlinde geçen gecekine benzemeyen bir fevkaladelik sezdi." (Peyami Safa)

FEVKALBEŞER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnsanüstü
  • "Var kuvvetimle, fevkalbeşer bir kuvvetle boğazına sarıldım." (Aka Gündüz)
 2. Üstün nitelikli (kimse)
  • "Abdülhak Hamit Bey fevkalbeşer bir devden daha güzel bir mahluktur." (Yahya Kemal Beyatlı)

TEVKİFHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tutukevi
  • "Mustafa'nın mahkemeye sevk edilmek üzere tevkifhaneye gönderildiğini gazeteler yazdı." (Sait Faik Abasıyanık)

SEVKÜLCEYŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Strateji

ZEVKLENMEK

 1. [nsz] Zevk duymak, hoşlanmak
 2. Bir kimse ile alay etmek, eğlenmek
  • "İşte bunlardan biri sırf laf olsun diye, sırf onu kızdırmak, onunla zevklenmek için fasarya deyip geçivermiştir oğlana." (Haldun Taner)

ŞEVKSİZLİK

 1. [isim] Şevksiz olma durumu

ZEVKİSELİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] En yüksek zevk
  • "Şehrin zevkiselimi mevzubahis olunca bu hususta bir karar vermek hakkı belediye meclisine aittir." (Haldun Taner)

MEVKUFİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tutukluluk durumu
 2. Alıkonulma durumu
  • "Bu sıkıcı evin içinde, bu mevkufiyetin yalnızlığı içinde çıldırayım mı?" (Yusuf Ziya Ortaç)

SEVKİTABİİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçgüdü

ZEVKSİZLİK

 1. [isim] Zevksiz olma durumu

ZEVKLENME

 1. [isim] Zevklenmek durumu

FEVKALADE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
  • "Çok güzel bir kadın, kumral, orta boylu ama çok mütenasip, fevkalade endamlı." (Refik Halit Karay)
 2. Aşırı, çok fazla
  • "Eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş." (Haldun Taner)
 3. [ünlem] "Çok iyi, çok üstün, çok güzel" anlamlarında beğeni ifade eden bir söz
  • "Yemek nasıldı?- Fevkalade!"

ZEVKÜSEFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eğlenme, eğlence
  • "Dört beş ay sürecek bir zevküsefa âlemine sizleri davet ettik." (Sait Faik Abasıyanık)

TEVKİFAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Para konusunda kesintiler

MEVKUFEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Tutuklu olarak
  • "Muhittin Paşa mevkufen Sivas'a getirilmiştir." (Atatürk)

ŞEVKETLİ

 1. [sıfat] "Büyüklük, güç sahibi" anlamında padişahlara verilen bir san

EHLİZEVK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güzel veya çirkin hükmünü verdiren duyguya sahip, zevkli kimse

SEVKİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Silahlı kuvvetlerde, personel, silah, araç, yiyecek vb. ikmal maddelerinin, stratejik ve taktik amaçlarla bir yerden başka bir yere gönderilmesi

ŞEVKEFZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde III. Selim tarafından düzenlenmiş bir birleşik makam

ZEVKSİZ

 1. [sıfat] Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
  • "Yeni usul şiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Beğenisi olmayan (kimse)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü