İçinde erç olan 57 kelime var. İçerisinde ERÇ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında erç olan kelimeler listesine ya da Sonu erç ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELETİLMEK, ÇERÇEVELETTİRME, GERÇEKLEŞTİRMEK, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, PERÇİNLEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELETİLME, GERÇEKLEŞTİRME, PERÇİNLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELENMEK, ÇERÇEVELETMEK

12 Harfli Kelimeler

CİVANPERÇEMİ, ÇERÇEVECİLİK, ÇERÇEVELEMEK, ÇERÇEVELENME, ÇERÇEVELETME, GERÇEKLEŞMEK, GERÇEKÜSTÜCÜ, PERÇİNLENMEK, PERÇİNLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELEME, GERÇEKÇİLİK, GERÇEKLEMEK, GERÇEKLEŞME, PERÇİNLEMEK, PERÇİNLENİŞ, PERÇİNLENME, PERÇİNLEŞME, PERÇİNLEYİŞ, SERÇEGİLLER

10 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVESİZ, GERÇEKLEME, GERÇEKÜSTÜ, PERÇİNLEME

9 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVECİ, ÇERÇEVELİ, GERÇEKLİK, GERÇEKTEN, GÜHERÇİLE, HERCÜMERÇ, PERÇİNSİZ

8 Harfli Kelimeler

ÇERÇİLİK, GERÇEKÇİ, GERÇEKLİ, GERÇEKTE, PERÇEMLİ, PERÇİNLİ

7 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVE

6 Harfli Kelimeler

GERÇEK, PERÇEM, PERÇİN, SERÇİN

5 Harfli Kelimeler

ÇERÇİ, GERÇİ, SERÇE

4 Harfli Kelimeler

DERÇ, FERÇ, ŞERÇ


Kelime bulma makinesi

E R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÇE, ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇERÇEVELETİLMEK

 1. [nsz] Çerçevelenmesi sağlanmak

PERÇİNLEŞTİRMEK

 1. [-i] Perçinli duruma getirmek, perçinleşmeyi sağlamak, sağlamlaştırmak

GERÇEKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

ÇERÇEVELETTİRME

 1. [isim] Çerçevelettirmek işi

ÇERÇEVELETİLME

 1. [isim] Çerçeveletilmek işi

PERÇİNLEŞTİRME

 1. [isim] Perçinleştirmek işi veya durumu

GERÇEKLEŞTİRME

 1. [isim] Gerçekleştirmek işi

ÇERÇEVELENMEK

 1. [nsz] Çerçeve içine alınmak
  • "Duvarlarda Avrupa mecmualarından kesilip çerçevelenmiş birkaç renkli resim vardı." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇERÇEVELETMEK

 1. [-i] Çerçeve geçirtmek
  • "Levhayı çerçevelettim, baş ucuma astım." (Burhan Felek)

ÇERÇEVECİLİK

 1. [isim] Çerçeve yapma veya satma işi

ÇERÇEVELEMEK

 1. [-i] Bir şeyi çerçeve içine almak
  • "İnce çeneli uzun yüzünü siyah yemeni sımsıkı çerçeveliyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir şeye çerçeve geçirmek

GERÇEKLEŞMEK

 1. [nsz] Gerçek olmak, gerçek durumuna gelmek, meydana gelmek, tahakkuk etmek

ÇERÇEVELENME

 1. [isim] Çerçevelenmek işi

GERÇEKÜSTÜCÜ

 1. [isim] Gerçeküstücülükten yana olan kimse, sürrealist
 2. Gerçeküstücülükle ilgili olan görüş, eser vb., sürrealist

PERÇİNLEŞMEK

 1. [nsz] Arkadaşlık, dostluk ilişkileri çok güçlenmek, pekişmek, sağlamlaşmak
  • "Zamanla dostlukları daha da perçinleşti." (Haldun Taner)

PERÇİNLENMEK

 1. [nsz] Perçinleme işine konu olmak

CİVANPERÇEMİ

 1. [isim] Birleşikgillerden, birçok türü olan bir kır bitkisi, kandil çiçeği (Achillea millefolium)

ÇERÇEVELETME

 1. [isim] Çerçeveletmek işi

PERÇİNLEMEK

 1. [-i] Bir bağıntıyı perçinle tutturmak
 2. İki veya daha çok parçayı, karşılıklı bölümlerini birbiri üzerinde ezerek birleştirmek
 3. Sağlamlaştırmak, güçlendirmek
  • "Yüksek sosyeteye girmek, orada tutunmak, adını perçinlemek istiyordu." (Nadir Nadi)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü