İçinde ept olan 21 kelime var. İçerisinde EPT bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ept olan kelimeler listesine ya da Sonu ept ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

KONSEPTÜALİZM

12 Harfli Kelimeler

ORGANOLEPTİK, STREPTOMİSİN

10 Harfli Kelimeler

ANTİSEPTİK, KATALEPTİK, KLEPTOMANİ, STREPTOKOK

9 Harfli Kelimeler

AKSEPTANS, EPİLEPTİK, KLEPTOMAN, NEPTÜNYUM, SEPTİSEMİ, SEPTİSİZM

8 Harfli Kelimeler

FOSEPTİK, RESEPTÖR

7 Harfli Kelimeler

ASEPTİK, KONSEPT

6 Harfli Kelimeler

HEPTEN, NEPTÜN, PEPTON, SEPTİK


Kelime bulma makinesi

E P T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ET, PE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KONSEPTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kavramcılık

ORGANOLEPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Cisimlerin duyu organlarını etkileme yeteneği

STREPTOMİSİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Verem basiline, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik

ANTİSEPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Antisepsi yapmak için kullanılan (madde)
 2. Antisepsi özelliği olan (madde)

STREPTOKOK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sıvı ortamda zincir biçimde koloniler oluşturan, çoğu zaman patojen olan bir mikrokok

KATALEPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Katalepsi ile ilgili
 2. Katalepsiye tutulmuş

KLEPTOMANİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsü

AKSEPTANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı ülkelerde okuyacak öğrenciler için gönderilen kabul belgesi
 2. Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazılarak altı imzalanan açıklama, kabul

EPİLEPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sara hastalığı ile ilgili

SEPTİSEMİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kan zehirlenmesi

SEPTİSİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kuşkuculuk

KLEPTOMAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kleptomaniye yakalanmış kimse

NEPTÜNYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np)

RESEPTÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Almaç

FOSEPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Lağım çukuru

ASEPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Her türlü mikroptan arınmış

KONSEPT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kavram
 2. Anlayış, görüş

NEPTÜN
...
HEPTEN

 1. [zarf] Tamamıyla, büsbütün

SEPTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kuşkucu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü