İçinde eo olan 132 kelime var. İçerisinde EO bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında eo olan kelimeler listesine ya da Sonu eo ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BİYOMETEOROLOJİ

14 Harfli Kelimeler

REORGANİZASYON

13 Harfli Kelimeler

HİDROJEOLOJİK, JEOMORFOLOJİK, NÜKLEOPROTEİN, PALEONTOLOJİK

12 Harfli Kelimeler

ARKEOPTERİKS, BİYOJEOGRAFİ, HİDROJEOLOJİ, JEOMORFOLOJİ, JEOSENKLİNAL, METEOROLOJİK, NEOKLASİSİZM, NEOPLATONİZM, PALEONTOLOJİ, STEREOGRAFİK, STEREOSKOPİK, TELEOBJEKTİF, TEORİSYENLİK

11 Harfli Kelimeler

ARKEOMETRİK, DEONTOLOJİK, JEOMORFOLOG, JEOSANTRİZM, JEOTROPİZMA, METEOROLOJİ, STEREOFONİK, STEREOGRAFİ

10 Harfli Kelimeler

AKORDEONCU, ARKEOLOJİK, ARKEOMETRİ, DEONTOLOJİ, JEODİNAMİK, JEOFİZİKÇİ, JEOKİMYACI, JEOPOLİTİK, JEOSANTRİK, KOREOGRAFİ, METEOROLOG, MONTEVİDEO, NEOLİBERAL, OSTEOLOJİK, OSTEOPOROZ, PALEOGRAFİ, RODEOCULUK, STEREOFONİ, STEREOSKOP, TAKEOMETRE, TELEOLOJİK, VİDEOCULUK, VİDEOKASET

9 Harfli Kelimeler

AREOMETRE, ARKEOLOJİ, DEODORANT, FEODALİTE, FEODALİZM, FEODALLİK, GEOMETRİK, GEOTEKNİK, İDEOGRAFİ, İDEOLOJİK, JEOSİSMİK, JEOTERMAL, JEOTERMİK, KOREOGRAF, NEOFAŞİST, NEOFAŞİZM, NEOKLASİK, NEOLOJİZM, NEONAZİZM, NEOPLAZMA, OLEOMETRE, OSTEOLOJİ, PALEOGRAF, PALEOZOİK, PRASEODİM, STEREOTİP, TELEOLOJİ, TEOKRATİK, TEORİSYEN, VİDEOBANT, VİDEOTEYP

8 Harfli Kelimeler

AKORDEON, ARKEOLOG, GEOMETRİ, İDEOGRAM, İDEOLOJİ, JEOFİZİK, JEOKİMYA, JEOLOJİK, JEOTERMİ, METEORİT, NEOLİTİK, OSTEOLOG, TEOKRASİ, TEOLOJİK

7 Harfli Kelimeler

ÇÖREOTU, DEREOTU, GEODEZİ, İDEOLOG, JEODEZİ, JEOLOJİ, KREOZOT, NEONAZİ, NEOZOİK, NÜKLEON, PANTEON, RODEOCU, TEOGONİ, TEOKRAT, TEOLOJİ, VİDEOCU

6 Harfli Kelimeler

ALVEOL, FEODAL, JEOLOG, LEOPAR, METEOR, NEODİM, NEOJEN, REOMÜR, REOSTA, STEREO, TEOLOG, TEOREM, TEORİK5 Harfli Kelimeler

EOSEN, FLEOL, GEOİT, ODEON, RODEO, TEORİ, VİDEO

4 Harfli Kelimeler

NEON


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİYOMETEOROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim

REORGANİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme

JEOMORFOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yüzey bilimi ile ilgili

PALEONTOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Paleontoloji ile ilgili

HİDROJEOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Hidrojeoloji ile ilgili

NÜKLEOPROTEİN

 1. [isim] Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik

STEREOSKOPİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Stereoskopla ilgili olan

PALEONTOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taşıl bilimi

METEOROLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Meteoroloji ile ilgili olan

NEOPLATONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeni Eflatunculuk

TELEOBJEKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde edilmesini sağlayan, çok uzun odaklı mercek türü

HİDROJEOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer altı sularının araştırılmasını ve elde edilmesini inceleyen yer bilimi kolu

ARKEOPTERİKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili

NEOKLASİSİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sembolizme karşı XX. yüzyılın başında ortaya çıkan klasik üslubu canlandırmaya yönelik edebî akım
 2. Avrupa ve Amerika'da XVIII-XIX. yüzyıllarda Eski Yunan üslup ve tezyinatını geniş ölçüde kullanan mimari

STEREOGRAFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Stereografi ile ilgili

JEOSENKLİNAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortullarla dolmuş bulunan bölümü

TEORİSYENLİK
...
BİYOJEOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji coğrafyası

JEOMORFOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yüzey bilimi

JEOTROPİZMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yere yönelim

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü