İçinde eka olan 109 kelime var. İçerisinde EKA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında eka olan kelimeler listesine ya da Sonu eka ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ELEKTROMEKANİK

13 Harfli Kelimeler

KİLOMETREKARE, MÜTEKABİLİYET

12 Harfli Kelimeler

MEKANİKÇİLİK, MEKANİZASYON, PREKAMBRİYEN, REKABETÇİLİK, TEBDİLİMEKAN

11 Harfli Kelimeler

BESTEKARLIK, BİYOMEKANİK, CENNETMEKAN, DEKARTÇILIK, FOTOMEKANİK, NEKAHETHANE, SAHTEKARLIK, VEKALETNAME

10 Harfli Kelimeler

BAŞVEKALET, CAMEKANSIZ, DEKADANLIK, DEKATLONCU, EDİRNEKARİ, HİLEKARLIK, KÖPEKAYASI, ZEKASIZLIK

9 Harfli Kelimeler

AYŞEKADIN, BEKARHANE, CAMEKANLI, DEKALİTRE, DEKAMETRE, DEVREKANİ, EKALLİYET, HEBENNEKA, KÜNDEKARİ, MEKANİKÇİ, MEKANİZMA, METREKARE, MÜTEKABİL, MÜTEKAMİL, MÜTEKASİF, PİREKAPAN, REKABETÇİ, TEKAÜDİYE, TEKAÜTLÜK, VEKALETEN, YEMEKALTI, ZEKALILIK

8 Harfli Kelimeler

BEKARLIK, BESTEKAR, CİLVEKAR, DEKAGRAM, DEKANLIK, DEKARTÇI, DEKASTER, DEKATLON, KATBEKAT, MEKANİZE, MEKANİZM, MÜTEKAİT, SAHTEKAR, TELEKART, TÖVBEKAR

7 Harfli Kelimeler

BEKARET, CAMEKAN, DEKADAN, FREKANS, HAREKAT, HİLEKAR, LAMEKAN, MEKANCI, MEKANİK, NABEKAR, NALEKAR, NEKAHET, PİŞEKAR, REKABET, REKAKET, ŞEKAVET, ŞİVEKAR, TEKABÜL, TEKALİF, TEKAMÜL, TEKASÜF, TEKASÜL, VEKALET, ZEKASIZ, ZEKAVET

6 Harfli Kelimeler

EKABİR, EKARTE, İSTEKA, NEKAİS, PEKALA, RÜFEKA, SEKANS, SEKANT, ŞÜREKA, TEKAPU, TEKAÜT, ZEKALI

5 Harfli Kelimeler

BEKAR, BEKAS, DEKAN, DEKAR, İPEKA, MEKAN, REKAT, ZEKAT

4 Harfli Kelimeler

BEKA, KEKA, ZEKA


Kelime bulma makinesi

A E K Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AK, EK, KE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ELEKTROMEKANİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mekanik ögelerden oluşan ve bunların hareketiyle elektrikli unsurlara bağlı olarak uzakta bulunan aletlerin çalışmasını ve kontrolünü sağlayan tertibat

KİLOMETREKARE

 1. [isim] Kenarları birer kilometre uzunluğunda olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçü birimi, (km2)

MÜTEKABİLİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karşılıklı olma durumu

TEBDİLİMEKAN
...
MEKANİKÇİLİK

 1. [isim] Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm, devimselcilik karşıtı
 2. Canlı varlıkları, organik olayları, mekanik yasalara göre açıklayan öğreti, mekanizm

MEKANİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mekanik düzeni sağlama

PREKAMBRİYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kambriyen öncesi

REKABETÇİLİK

 1. [isim] Rekabetçi olma durumu

FOTOMEKANİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Fotoğraftan baskı klişesi elde etmek için uygulanan her türlü yöntem

VEKALETNAME
...
SAHTEKARLIK
...
BESTEKARLIK
...
NEKAHETHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şifa yurdu, dinlenme yurdu
  • "O kadar ki sonunda şık ve iyi nekahethanede yatırmak mecburiyeti hasıl olmuş." (Sait Faik Abasıyanık)

BİYOMEKANİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Biyoloji, fizyoloji ve tıp konularını mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme

CENNETMEKAN
...
DEKARTÇILIK
...
ZEKASIZLIK
...
EDİRNEKARİ
...
KÖPEKAYASI

 1. [isim] Ballıbabagillerden, çiçekleri sap çevresinde demet durumunda toplanmış, güzel kokulu birçok türü olan bir bitki (Marrubium vulgare)

DEKATLONCU

 1. [isim] Dekatlon yarışmalarına katılan atlet

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü