İçinde ehe olan 25 kelime var. İçerisinde EHE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ehe olan kelimeler listesine ya da Sonu ehe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

EHEMMİYETSİZLİK

14 Harfli Kelimeler

CEHENNEMLEŞMEK, EHEMMİYETLİLİK

13 Harfli Kelimeler

CEHENNEMLEŞME, MUVACEHESİNDE

12 Harfli Kelimeler

EHEMMİYETSİZ

11 Harfli Kelimeler

CEHENNEMLİK, EHEMMİYETLİ

10 Harfli Kelimeler

MÜREFFEHEN, MÜTEHEVVİR, MÜTEHEYYİÇ

9 Harfli Kelimeler

BEHEMEHAL, BEHERGLAS, CEHENNEMİ, EHEMMİYET, MÜŞABEHET

8 Harfli Kelimeler

CEHENNEM, MUVACEHE, TEHEVVÜR, TEHEYYÜÇ

6 Harfli Kelimeler

ŞEHEVİ5 Harfli Kelimeler

BEHER, BEHEY, SEHER

4 Harfli Kelimeler

EHEM


Kelime bulma makinesi

E E H Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EH, HE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EHEMMİYETSİZLİK

 1. [isim] Ehemmiyetsiz olma durumu

EHEMMİYETLİLİK
...
CEHENNEMLEŞMEK

 1. Cehenneme dönmek
 2. Aşırı üzüntü ve sıkıntı çekilen yer durumunu almak
  • "Hayatımız, gönlümüzde kâh cennetleşen ve kâh cehennemleşen bir âlemde geçer." (Abdülhak Şinasi Hisar)

MUVACEHESİNDE

 1. [zarf] Bir durum karşısında

CEHENNEMLEŞME

 1. [isim] Cehennemleşmek durumu

EHEMMİYETSİZ

 1. [sıfat] Önemsiz
  • "Ama en ufak, en ehemmiyetsiz şeyi derin derin düşünür." (Ömer Seyfettin)

CEHENNEMLİK

 1. [isim] Hamamın ocağı, külhan
 2. Modern ekmek fırınlarında ateşin bulunduğu en sıcak bölüm
 3. [sıfat] Öldükten sonra yerinin cehennem olacağı sanılan, cehenneme layık (kimse)
  • "Gözlerini açıp kendini büyük bir ateş önünde bulunca cehennemde olduğunu anlayarak cehennemlik olduğum malumdu, dedi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

EHEMMİYETLİ

 1. [sıfat] Önemli
  • "Tekaütlük, hayatta düğünler, doğumlar, ölümler cinsinden ehemmiyetli bir gündür." (Reşat Nuri Güntekin)

MÜTEHEYYİÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Heyecanlı

MÜREFFEHEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Gönençle, sıkıntısız bir biçimde, bolluk içinde

MÜTEHEVVİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Öfkeli, kızgın

EHEMMİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Önem
  • "Bu işlerde yaşın ne ehemmiyeti olurmuş?" (Haldun Taner)
  • "Randevu saatlerine ehemmiyet verir misiniz?" (Kemal Tahir)

CEHENNEMİ
...
BEHEMEHAL
...
MÜŞABEHET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İki şey arasında benzerlik, benzeşlik

BEHERGLAS

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Silindir biçiminde cam deney çubuğu, beher (II)

TEHEVVÜR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çok kızma, öfkelenme, köpürme

CEHENNEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
  • "Cennet, cehennem, ahiret, ebedî hayat hayallerine bir daha dönmesine imkân yoktu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "En yakınlarından başlayarak herkese hayatı cehennem ettiği de doğrudur." (Murathan Mungan)
  • "Başımı örtünce cehennem olur giderim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "... inerseniz çok büyük sevaba girmiş olursunuz. Yoksa bilirsiniz ki ben, cehennemin bucağı olsa giderim..." (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Çok sıkıntılı yer
  • "Kafamın çatlaklığı yüzünden bir anda orasını zindana, cehenneme çevirdim." (Refik Halit Karay)

TEHEYYÜÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Coşma, heyecanlanma
  • "Genç kızın kızarmış yüzünde teheyyüç görünüyordu." (Peyami Safa)

MUVACEHE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüzleşme, yüz yüze gelme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü