İçinde did olan 38 kelime var. İçerisinde DİD bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında did olan kelimeler listesine ya da Sonu did ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

DİDİKLEYEBİLMEK

14 Harfli Kelimeler

DİDİKLEYEBİLME

12 Harfli Kelimeler

DİDİŞEBİLMEK

11 Harfli Kelimeler

DİDİKLENMEK, DİDİKLETMEK, DİDİŞEBİLME

10 Harfli Kelimeler

DİDİKLEMEK, DİDİKLENİŞ, DİDİKLENME, DİDİKLETME, DİDİKLEYİŞ

9 Harfli Kelimeler

DİDİKLEME, HAZANDİDE, NURUDİDEM, OTODİDAKT

8 Harfli Kelimeler

DİDAKTİK, DİDİLMEK, DİDİNGEN, DİDİNMEK, DİDİŞKEN, DİDİŞMEK, KANDİDOZ, KEDİDİLİ, ŞİMDİDEN, TAHDİDAT

7 Harfli Kelimeler

DİDEBAN, DİDİLME, DİDİNİŞ, DİDİNME, DİDİNTİ, DİDİŞİM, DİDİŞME

6 Harfli Kelimeler

DİDONA, NADİDE

5 Harfli Kelimeler

DİDAR, DİDİM, DİDON

4 Harfli Kelimeler

DİDE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİDİKLEYEBİLMEK

 1. [-i] Didikleme imkânı veya olasılığı bulunmak

DİDİKLEYEBİLME

 1. [isim] Didikleyebilmek işi

DİDİŞEBİLMEK

 1. [nsz] Didişme imkânı veya olasılığı bulunmak

DİDİKLENMEK

 1. [nsz] Didikleme işi yapılmak
  • "Telefon defteri aranıyor, didikleniyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DİDİŞEBİLME

 1. [isim] Didişebilmek işi

DİDİKLETMEK

 1. [-i] Didikleme işini yaptırmak

DİDİKLETME

 1. [isim] Didikletmek işi

DİDİKLEYİŞ

 1. [isim] Didikleme işi veya biçimi

DİDİKLEMEK

 1. [-i] Çekiştirerek veya ısırarak parçalamak, gagalamak
  • "Kuş, sanki öfkesini alamamış gibi gagasıyla yılanı didikliyor sanılırdı." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir yerin veya bir şeyin içindeki eşyayı karıştırarak aramak, araştırmak
  • "Manzumenin yazılı olduğu kâğıdı bulmak için bütün ceplerimi on parmağımla didikledim." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Kendi kendini harap etmek, üzmek
  • "Öfkesinin şiddetinden hep kendi kendini didikledi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 4. Bir konuyu bütün ayrıntılarıyla gözden geçirmek, iyice araştırmak
 5. Huzursuzluk vermek, sıkıntıya sokmak

DİDİKLENİŞ

 1. [isim] Didiklenme işi veya biçimi

DİDİKLENME

 1. [isim] Didiklenmek işi

OTODİDAKT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Öz öğrenimli

HAZANDİDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Görmüş geçirmiş
 2. Solgun, sararmış, solmuş
  • "Sıska ve hazandide söğüt ormancığının içindeki geniş yolu takip ederken, sanki durmak istiyordu." (Ömer Seyfettin)

DİDİKLEME

 1. [isim] Didiklemek işi
  • "Beklemek işkencesi yüreğini fena didiklemeye başladı." (Çetin Altan)

NURUDİDEM

 1. gözümün nuru
  • "Oğlan nur topu gibi idi." (Peyami Safa)

TAHDİDAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sınırlamalar, kısıntılar

ŞİMDİDEN

 1. [zarf] İçinde bulunduğumuz zamandan başlayarak
  • "Şimdiden sonra bol bol görüşürüz, tavla atarız beyefendi..." (Sait Faik Abasıyanık)

DİDAKTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Öğretici
  • "Didaktik bir eser."
 2. [isim] Öğretim yöntemlerini ele alan bilgi, öğretim bilgisi

DİDİNMEK

 1. [nsz] Çok güçlük çekerek sürekli çalışmak
  • "Size de tiyatronuza da biraz yararlı olabilmek için didiniyorum, parçalanıyorum." (Tarık Buğra)

DİDİŞKEN

 1. [sıfat] Didişmekten hoşlanan
  • "Et ayrıca insanı didişken yapar, ihtirasları körükler." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü