İçinde dör olan 26 kelime var. İçerisinde DÖR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında dör olan kelimeler listesine ya da Sonu dör ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

DİKDÖRTGENSEL

11 Harfli Kelimeler

DÖRDÜNCÜLÜK

10 Harfli Kelimeler

DİKDÖRTGEN, DÖRDÜZLEME

9 Harfli Kelimeler

DÖRTCİHAR, DÖRTÇEKER, DÖRTÇİFTE, DÖRTDİVAN, DÖRTKENAR, DÖRTLEMEK, ONDÖRTLÜK

8 Harfli Kelimeler

DÖRDÜNCÜ, DÖRTKÖŞE, DÖRTLEME, DÖRTNALA

7 Harfli Kelimeler

DÖRTGEN, DÖRTLÜK, DÖRTNAL, DÖRTTEK, DÖRTYOL

6 Harfli Kelimeler

DÖRDER, DÖRDÜL, DÖRDÜN, DÖRDÜZ, DÖRTLÜ

4 Harfli Kelimeler

DÖRT


Kelime bulma makinesi

D R Ö Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÖD

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİKDÖRTGENSEL

 1. [sıfat] Dikdörtgen benzeri, dikdörtgen gibi

DÖRDÜNCÜLÜK

 1. [isim] Dördüncü olma durumu

DİKDÖRTGEN

 1. [isim] Açıları dik olan paralel kenar, mustatil

DÖRDÜZLEME

 1. [isim] Eski Yunan tiyatrosunda üçü trajedi, sonuncusu yerme dramı olan dört sahne eserinden oluşan bölüm

DÖRTDİVAN
...
DÖRTKENAR

 1. [isim] Dörtgen

DÖRTLEMEK

 1. [-i] Bir şeyin sayısını dörde çıkarmak

DÖRTÇİFTE

 1. [isim] Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde dörder küreği olan tekne

DÖRTCİHAR

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Oyunda, atılan zarların ikisinin de dört benekli olan yanlarının üste gelmesi

ONDÖRTLÜK

 1. [isim] On dört mermi atan bir tabanca türü

DÖRTÇEKER

 1. [isim] Çekiş gücünü ön ile arka tekerlekler arasında belli oranda eşit olarak dağıtan sistem

DÖRTKÖŞE

 1. [sıfat] Keyifli, sevinçli

DÖRDÜNCÜ

 1. [sıfat] Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen

DÖRTLEME

 1. [isim] Dörtlemek işi
 2. Bir gazelin her beytinin başına iki dize katılarak yapılan nazım biçimi, terbi
 3. Tarlayı dört kez sürme

DÖRTNALA

 1. [zarf] At, dörtnal koşarak
  • "Aydınlıktan huylanan atlar şaha kalkarak deli gibi dörtnala ileri atılıyorlardı." (Ömer Seyfettin)
  • "Atı dörtnala kaldırdı."
  • "Atlar bazen dörtnala kalkıyor, bazen tırısa geçiyordu." (Reşat Enis)

DÖRTLÜK

 1. [sıfat] Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
  • "Dörtlük cezve."
 2. [isim] Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi
 3. [isim] Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta
 4. [isim] Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota

DÖRTTEK

 1. [isim] Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ikişer tek küreği olan tekne

DÖRTNAL

 1. [isim] Atın en hızlı koşma biçimi
  • "Dörtnal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak." (Nazım Hikmet)
 2. Bir işi çok çabuk yapma, acele etme

DÖRTGEN

 1. [isim] Dört kenarlı çokgen, dörtkenar
 2. [sıfat] Bu biçimde olan

DÖRTYOL
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü