İçinde bi olan 7 harfli 145 kelime var. İçerisinde Bİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında bi olan kelimeler listesine ya da Sonu bi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİLDİRİ

 1. [isim] Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklerasyon
  • "Sonra elçiler için ikinci bir bildiri yazdık." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ

BİYOTOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Biyolojik ortam

TECRÜBİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Deneye dayanan, deneme ile ilgili, deneysel

BİGADİÇ
...
BİLİNEN

 1. [sıfat] Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum
  • "Bilinenler cebirde alfabenin ilk harfiyle gösterilir: a, b, c, d..."

BİTÜMLÜ

 1. [sıfat] İçinde bitüm bulunan
  • "Bitümlü petrol."
 2. Bitümün bütün özelliklerini gösteren

BRİZBİZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pencerelerin çerçevesine, içeriden tutturulan bir tür ince perde

BİTTABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Doğal olarak, tabiatıyla, tabii, elbette
  • "Buna, bittabi icabı gibi cevap verildi." (Atatürk)

ERBİYUM

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Atom numarası 68, atom ağırlığı 167,2 olan, tabiatta çok az bulunan, uygulama alanı olmayan bir element (simgesi Er)

BİÇİLİŞ

 1. [isim] Biçilme işi veya biçimi

BİLANÇO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge, dengelem
 2. Girişilen herhangi bir işte, belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklı durumu
  • "Hayatımın hesabını, bilançosunu yapıyordum." (Ömer Seyfettin)

BİLEMEK

 1. [-i] Kesici aletlerin ağzını çark, zımpara, eğe, bileği taşı vb.nde keskinleştirmek, keskin duruma getirmek
 2. Güçlendirmek, etkisini artırmak

BİGÜNAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Suçsuz, günahsız

BİRİKİM

 1. [isim] Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
  • "Kim bilir kaç olayın birikimiyle zifir gibi kararmıştı, içi." (Tarık Buğra)
 2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim
  • "Mimari birikim bazen bir kente köklü bir damga, bir özellik bırakıyor." (Haldun Taner)
 3. Biriktirilen mal veya para
 4. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması
 5. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci

BİRKAÇI

 1. [zamir] Az sayıda olan kimse veya şey
  • "Kadınların birkaçı sıkılarak yüzlerini duvarlara döndüler." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ARABİST
...
BİNBAŞI

 1. [isim] Orduda rütbesi yüzbaşı ile yarbay arasında bulunan ve asıl görevi tabur komutanlığı olan subay

HİÇBİRİ

 1. [zamir] Bir teki, biri bile

BABİLİK
...
BİLETLİ

 1. [sıfat] Bileti olan
 2. Bilet kullanılan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü