İçinde ava olan 6 harfli 27 kelime var. İçerisinde AVA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ava olan kelimeler listesine ya da Sonu ava ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A A V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AV

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DAVACI

 1. [isim] Dava eden kimse, savlayıcı, müddei
  • "Davacı yerinde kimseler yok." (Sait Faik Abasıyanık)

KAVATA

 1. [isim] Oyma ağaç kap
 2. Sert ve fazla kızarmayan bir domates türü (Solanum capsicum grossum)

DAVALI

 1. [sıfat] Dava edilen (kimse), müddeialeyh
 2. Davası olan (kimse)
  • "Mübaşir ilk duruşmanın davacı ve davalısını çağırıyordu." (Ayşe Kulin)
 3. Dava konusu olan
  • "Bu ev davalıdır."

SAVACI

 1. [isim] Haberci
 2. Muştucu

HAVALE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
  • "Bütün belgelerin bakanlığa havalesi gerekiyor."
  • "Mahkemeye havale edeceğim, orada bülbül gibi söylersin." (Ömer Seyfettin)
  • "Posta ile beş milyon liralık bir havale gönderdim."
 2. Banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para
  • "Ay başında havaleyi postaneye yatırdım."
 3. Postane, banka vb. aracılığıyla para gönderildiğinde gönderenle alacak olanın adları ve para miktarı yazılı kâğıt, havale kâğıdı, havalename
 4. Gebelerde, küçük çocuklarda görülen bir çeşit çırpınmalı, bazen ateşli de olabilen hastalık
 5. Bir arsayı çevirmek, kapamak için çekilen perde veya duvar
  • "Bu ufacık binayı bahçe ve bostan, ahır ve selamlık gibi müştemilatından birtakım duvarlar, bölmeler, havalelerle öyle bir ayırtmış..." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 6. Yüksek ve büyük bir görünüşü olma

HAVACI

 1. [sıfat] Hava kuvvetlerine bağlı (subay, astsubay veya er)
  • "Romanımızı Türk havacılarına armağan edeceğiz." (Aka Gündüz)

AVARCA
...
YAVAŞA

 1. [isim] Burunduruk

HAVALI

 1. [sıfat] Herhangi bir nitelikte havası olan
  • "O murdar kokulu, ağır havalı yere..." (Halide Edip Adıvar)
 2. İyi, temiz hava alan, havadar
 3. Bir işi gereğince benimsemeyen, önemsemeyen
 4. Göz alıcı, çekici, albenisi olan
  • "Havalı kız."
 5. Kibirli, çalımlı, gururlu
 6. Sıkıştırılmış hava ile çalışan (alet vb.)

AVANTA

 1. [isim] Bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç
  • "Şarkı söyleyip para kazanmaya bir çeşit avanta gözüyle bakıyordu." (Murathan Mungan)

OKLAVA

 1. [isim] Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca, ince değnek
  • "Yufkacılar burada açarlar, koskocaman oklavalarla." (Sait Faik Abasıyanık)

SAVANA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ekvator kuşağındaki otsu bitkilerle kaplı çayırlar

HAVALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yöre
  • "Şimdi o havalinin belki dünyanın en güzel, en nadir ve en cins güvercinlerine o sahipti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

AVALCA

 1. [zarf] Avala yakışır biçimde

AVAMCA

 1. [zarf] Avama yakışır bir biçimde

BEDAVA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Karşılıksız, parasız, emeksiz, caba
  • "Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış." (Ömer Seyfettin)
 2. Çok ucuz
 3. [zarf] Herhangi bir bedel ödemeden
  • "Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava." (Orhan Veli Kanık)

KAVARA

 1. [isim] Balı alınmış petek
 2. Kovanda özellikle kış aylarında arıların yemesi için bırakılan bal

AVARIZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kazalar, belalar
 2. Engebe
 3. Osmanlılarda önceleri yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak halktan toplanan vergi

AVARYA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar
 2. Çeşitli sebeplerle dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmiş yapağı ve yün

HAVARİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yardımcı
 2. Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri
 3. Bağlı olduğu önderinin düşünce ve inançlarını yayan kimse

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü