İçinde av olan 5 harfli 97 kelime var. İçerisinde AV bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında av olan kelimeler listesine ya da Sonu av ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KAVUZ

 1. [isim] Buğdaygillerin başağında, başakçıkları veya çiçeği saran kabuk
 2. İçi boş, kabuklu yemiş

TAVAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İslam dininde hac sırasında Kâbe'nin çevresini yedi kez dolaşma
  • "Duvarlardaki mermer levhalara kazılı yazıları okuya okuya, kendi kendine, bütün mabedi tavaf etti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bir şeyin çevresini dolaşma
 3. Kutsal bir yeri ziyaret etme

KAVİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç
  • "Sabah güneşi, duvara bir altın kavis çekti." (Yusuf Ziya Ortaç)

DAVUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı, bateri
  • "Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum." (Falih Rıfkı Atay)

BAVLI

 1. [isim] Ava alıştırılmış hayvan
 2. Avcıların, köpeklerini ava alıştırmak için kullandıkları yapay kuş vb

İSLAV
...
AVLAK

 1. [isim] Avı çok olan yer, av yeri

AVRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kadın
  • "Avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var buğday unundan keş yapar."
 2. Karı, eş

AVARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak
  • "Avare insanlar."
  • "Aşkıyla avare olduğum komşu güzeli." (Cahit Sıtkı Tarancı)

SAVMA

 1. [isim] Savmak işi
  • "Kasım, Tahir Beyi savmaya uğraşırken ben rastladım." (Peyami Safa)

BAVUL

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] İçine eşya konulan ve genellikle yolculukta kullanılan büyük çanta
  • "Bütün varımı yoğumu içine doldurduğum bavulumu bir küçük hamalın sırtına yerleştirdim." (Yahya Kemal Beyatlı)

MANAV

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Meyve ve sebze satan yer
  • "Manav, kasap dükkânlarında alışveriş etmek için sıra beklerken görürdüm." (Necati Cumalı)
 2. Meyve ve sebze satan kimse

ÇAVLI

 1. [isim] Henüz ava alıştırılmamış doğan yavrusu

YAVAŞ

 1. [sıfat] Hızlı olmayan, çabuk karşıtı
  • "Yavaş bir yürüyüş."
 2. Yumuşak huylu, yumuşak başlı
  • "Yavaş adam. Yavaş at."
 3. Alçak, hafif
 4. [zarf] Alçak, hafif bir biçimde
  • "Yavaş tut, içinde kırılacak eşya var..." (Memduh Şevket Esendal)
 5. [zarf] Hızlı olmayarak
  • "Yavaş vurdu."

KRAVL

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Dizleri bükmeksizin bacakları hızla hareket ettirerek kulaçla yüzme
  • "Sen önce kravl yüzüşünü düzeltmelisin." (Falih Rıfkı Atay)

LAVAŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Mayalı hamurdan tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince ekmek türü
 2. Yufka inceliğinde açılmış uzun sade pide

AVURT

 1. [isim] Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
  • "Biri avurtlarını şişirip dümbelek çalmaya, diğeri zurna üflemeye başlar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Kırkını bitirmek üzeredir. Saçları dökülmüş, avurtları birbirine geçmiştir." (Memduh Şevket Esendal)

AVANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öndelik
  • "Aldığım avansı olduğu gibi sana bırakıyorum." (Tarık Buğra)

MAVAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yalan, uydurma söz
  • "Bu sürgünlük mavalı neyin nesi? Aslı astarı var mı? Ya varsa ne yaparım ben?" (Atilla İlhan)

TAVAN

 1. [isim] Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
  • "Başını kaldırdı, dumanı otobüsün tavanına üfledi." (Haldun Taner)
  • "Gelmeyecek mi? Neden gelmedi? diye sordukları vakit tavan başıma yıkılıyordu." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat
  • "Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır."
 3. Çatı kiremidi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü