İçinde asy olan 176 kelime var. İçerisinde ASY bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında asy olan kelimeler listesine ya da Sonu asy ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ELEKTRİFİKASYON, ENTERNASYONALCİ, RASYONALİZASYON, STANDARDİZASYON, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON

14 Harfli Kelimeler

DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, KAPİTALİZASYON, PREFABRİKASYON, RASYONELLEŞMEK, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON

13 Harfli Kelimeler

ATMASYONCULUK, DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DOKÜMANTASYON, EMPROVİZASYON, ENTERNASYONAL, İRRASYONALİST, İRRASYONALİZM, KALSİFİKASYON, KARBONİZASYON, KONFEDERASYON, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, MODERNİZASYON, NÖTRALİZASYON, PASTÖRİZASYON, PETRİFİKASYON, RASYONELLEŞME, REENKARNASYON, SEDİMANTASYON, SERTİFİKASYON, SİNYALİZASYON, SOSYALİZASYON, STABİLİZASYON, STERİLİZASYON, VİNTERİZASYON

12 Harfli Kelimeler

AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, DEJENERASYON, DİSİMİLASYON, ENFLASYONİST, FERMANTASYON, GLASYOLOJİST, HALÜSİNASYON, İLLÜSTRASYON, KALİFİKASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KODİFİKASYON, KOMPLİKASYON, KOMÜNİKASYON, KONFİRMASYON, KONSÜLTASYON, KOORDİNASYON, LOKALİZASYON, MANİPÜLASYON, MASTÜRBASYON, MEKANİZASYON, MİRASYEDİLİK, MODİFİKASYON, ORGANİZASYON, POLARİZASYON, PREZANTASYON

11 Harfli Kelimeler

ALİTERASYON, AMASYALILIK, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DEVALÜASYON, ELİMİNASYON, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, İNTEGRASYON, KALİBRASYON, KOMBİNASYON, KOMPİLASYON, KONSOMASYON, KORPORASYON, MUTASYONİST, MUTASYONİZM, NASYONALİST, NASYONALİZM, ORYANTASYON, PARSELASYON, PROVOKASYON, RASYONALİST, RASYONALİTE, RASYONALİZM, RESTORASYON, REVALÜASYON, REZERVASYON, SANSASYONEL, SİBERNASYON, SİRKÜLASYON, SPEKÜLASYON, STAGFLASYON, UYDURMASYON, VİBRASYONLU

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AMPÜTASYON, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ATMASYONCU, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, ESKALASYON, FEDERASYON, FİGÜRASYON, GLASYOLOJİ, İRRASYONEL, JENERASYON, KORELASYON, KÜMÜLASYON, LİBERASYON, LİKİDASYON, MEDİTASYON, MODÜLASYON, MOTİVASYON, NAVİGASYON, OKSİDASYON, PLANTASYON, POPÜLASYON, REKREASYON, SİMÜLASYON, VEJETASYON

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, AJİTASYON, ANİMASYON, ASYALILIK, DEFLASYON, ENFLASYON, EPİLASYON, FORMASYON, GLASYOLOG, İMİTASYON, İNOVASYON, İZOLASYON, MİRASYEDİ, OPERASYON, OTOMASYON, PARNASYEN, RADYASYON, SANSASYON, VARYASYON, VİBRASYON

8 Harfli Kelimeler

AMASYALI, ATMASYON, İSTASYON, KOTASYON, KREASYON, MUTASYON, NÜTASYON, POTASYUM, RASYONEL, ROTASYON

7 Harfli Kelimeler

KAVASYA

6 Harfli Kelimeler

AKASYA, AMASYA, ASYALI, RASYON

5 Harfli Kelimeler

ASYÖN, BASYA

4 Harfli Kelimeler

ASYA


Kelime bulma makinesi

A S Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SAY, YAS

2 Harfli Kelimeler

AS, AY, YA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

ENTERNASYONALCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

KAPİTALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anaparaya dönüştürme işi

TRANSFORMASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dönüşüm

RASYONELLEŞMEK

 1. [nsz] Rasyonel duruma gelmek

REORGANİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme

DEMORALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Moral bozukluğu

PREFABRİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ev, gemi vb. şeylerin önceden hazırlanmış bir plana göre, bir bütün olarak birleştirilmesi yöntemi

REHABİLİTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme

DEZENFORMASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yanıltma haber, bilgi çarpıtma

SENKRONİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eşleme

RASYONELLEŞME

 1. [isim] Rasyonelleşmek durumu

SOSYALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Toplumsallaştırma

PETRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taşlaşma, taş olma

KARBONİZASYON

 1. [isim] Hayvansal lifler içinde bulunan bitkisel kısımların veya selülozik liflerin giderilmesi için asitlerle sıcaklık etkisi altında işlem görmesi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü