İçinde asy olan 210 kelime var. İçerisinde ASY bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında asy olan kelimeler listesine ya da Sonu asy ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ELEKTRİFİKASYON, ENTERNASYONALCİ, RASYONALİZASYON, STANDARDİZASYON, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON

14 Harfli Kelimeler

DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, KAPİTALİZASYON, PREFABRİKASYON, RASYONELLEŞMEK, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SANSASYONELLİK, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON

13 Harfli Kelimeler

DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DOKÜMANTASYON, EKSASERBASYON, EMPROVİZASYON, ENTERNASYONAL, İRRASYONALİST, İRRASYONALİZM, KALSİFİKASYON, KARBONİZASYON, KONFEDERASYON, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, KONTAMİNASYON, MODERNİZASYON, NÖTRALİZASYON, PASTÖRİZASYON, PETRİFİKASYON, PÜLVERİZASYON, RASYONELLEŞME, REENKARNASYON, SEDİMANTASYON, SERTİFİKASYON, SİNYALİZASYON, SOSYALİZASYON, STABİLİZASYON, STERİLİZASYON, UYDURMASYONCU, VİNTERİZASYON

12 Harfli Kelimeler

AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, DEJENERASYON, DİSİMİLASYON, ENFLASYONİST, FERMANTASYON, GLASYOLOJİST, HALÜSİNASYON, İLLÜSTRASYON, KALİFİKASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KODİFİKASYON, KOMPLİKASYON, KOMÜNİKASYON, KONFİRMASYON, KONSÜLTASYON, KOORDİNASYON, LOKALİZASYON, MANİPÜLASYON, MASTÜRBASYON, MEKANİZASYON, MİRASYEDİLİK, MODİFİKASYON, OPTİMİZASYON, ORGANİZASYON, PASİFİKASYON, POLARİZASYON, PREZANTASYON, RADYASYONSUZ

11 Harfli Kelimeler

ALİTERASYON, AMASYALILIK, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DESTİNASYON, DEVALÜASYON, ELİMİNASYON, ENFLAMASYON, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, FORMÜLASYON, GLASYOLOJİK, İMAJİNASYON, İNTEGRASYON, KALİBRASYON, KOMBİNASYON, KOMPİLASYON, KONSOMASYON, KORPORASYON, MUTASYONİST, MUTASYONİZM, NASYONALİST, NASYONALİZM, OPERASYONEL, ORYANTASYON, OTORİZASYON, PARSELASYON, PROVOKASYON, RADYASYONLU, RASYONALİST, RASYONALİTE, RASYONALİZM, RASYONELLİK, REALİZASYON, RESTORASYON, REVALÜASYON Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AKTİVASYON, AMPÜTASYON, APLİKASYON, AŞIRMASYON, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, ENTÜBASYON, ESKALASYON, FEDERASYON, FİGÜRASYON, GLASYOLOJİ, İRRASYONEL, JENERASYON, KAFKASYALI, KORELASYON, KÜMÜLASYON, LİBERASYON, LİKİDASYON, MEDİTASYON, MODÜLASYON, MOTİVASYON, NAVİGASYON, OBLİGASYON, OKSİDASYON, ONDÜLASYON, PLANTASYON, POPÜLASYON, REGÜLASYON, REKREASYON, RENOVASYON, SANİTASYON, SİMÜLASYON, VEJETASYON

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, AJİTASYON, ANİMASYON, ASYALILIK, DEFLASYON, ENFLASYON, EPİLASYON, FİLYASYON, FORMASYON, GLASYOLOG, İMİTASYON, İNOVASYON, İZOLASYON, MİRASYEDİ, OPERASYON, OTOMASYON, PARNASYEN, RADYASYON, SANSASYON, VALÜASYON, VARYASYON, VİBRASYON

8 Harfli Kelimeler

AMASYALI, ATMASYON, İSTASYON, KOTASYON, KREASYON, LOKASYON, MUTASYON, NASYONAL, NOTASYON, NÜTASYON, POTASYUM, RASYONEL, ROTASYON, SEDASYON

7 Harfli Kelimeler

AVRASYA, KAVASYA

6 Harfli Kelimeler

AKASYA, AMASYA, ASYALI, RASYON5 Harfli Kelimeler

ASYÖN, BASYA, RASYO

4 Harfli Kelimeler

ASYA


Kelime bulma makinesi

A S Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SAY, YAS

2 Harfli Kelimeler

AS, AY, YA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

ENTERNASYONALCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

REHABİLİTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme

TRANSFORMASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dönüşüm

RASYONELLEŞMEK

 1. [nsz] Rasyonel duruma gelmek

SANSASYONELLİK
...
DEZENFORMASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yanıltma haber, bilgi çarpıtma

DEMORALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Moral bozukluğu

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

PREFABRİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ev, gemi vb. şeylerin önceden hazırlanmış bir plana göre, bir bütün olarak birleştirilmesi yöntemi

REORGANİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme

SENKRONİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eşleme

KAPİTALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anaparaya dönüştürme işi

İRRASYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Us dışıcılık

DOKÜMANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belgeleme, bir çalışma için gerekli belgeleri arama ve sağlama, belgelere dayandırma
  • "Esaslı dokümantasyona ve teknik hünerlere karşın, en büyük handikapları, bu yaşanmışlık sıcaklığından yoksun oluşları idi." (Haldun Taner)

KONSANTRASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yoğunlaşma
 2. Dikkat toplaşımı
  • "Ölçüsüzlük matematik eksikliğinden, laubalilik dağınıklık, konsantrasyon yetersizliği hep bundan..." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü