İçinde am olan 5 harfli 163 kelime var. İçerisinde AM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında am olan kelimeler listesine ya da Sonu am ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AM, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KAMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Boy, endam
  • "Gür beyaz saçları, dik kameti, vakur yürüyüşü ile gören çarşı esnafı saygı ile selamlarlar." (Haldun Taner)

KIVAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıvılarda koyuluk, yoğunluk
  • "Bal kıvamında."
  • "Yumurtayla zeytinyağı kıvamını bulunca bir kaşıkla onu soğumuş levreğin üstüne gezdireceksin." (Orhan Veli Kanık)
 2. Sıvıların koyuluk derecesi
 3. Bir şeyin en uygun zaman veya durumu
 4. Spor çalışmalarında başarılı olunabilmesi için fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum

HAMIZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Asit

KELAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söz
  • "Mecliste arif ol kelamı dinle / El iki söylerse sen birin söyle." (Karacaoğlan)
 2. Söyleyiş biçimi, söyleme
 3. Tanrı'nın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim

GAMET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Erkek veya dişi üreme hücresi
  • "Hayvanlarda sperma hayvancığıyla yumurtacık birer gamettir."

HAMUT

 1. [isim] Araba koşumunda atların boyunlarına geçirilen ağaç veya üstüne meşin geçirilmiş çember

ANLAM

 1. [isim] Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör
 2. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

DOLAM

 1. [isim] Dolama işinin her defası
  • "Bu sargı ancak üç dolam dolanabilir."
 2. [sıfat] Bir kez dolanacak miktarda olan
  • "Beş dolam kuşak."

OTAMA

 1. [isim] Otamak işi, tedavi

NAMLI

 1. [sıfat] Ünlü, tanınmış
  • "Namlı müzelerin hepsi bazı evleri büyük bir önemle sunarlar." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)

YAŞAM

 1. [isim] Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat
  • "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı." (Haldun Taner)

ÇAMÇA

 1. [isim] Sazangillerden, pullarından yalancı inci yapılan bir ırmak balığı (Leuciscus rutilus)

İLZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cevap veremez duruma getirme, susturma
 2. Herhangi bir iş yerinin gelirlerini toplama işini üzerine alma

İTHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Suçlama, suçlu görme
  • "Bu nutku, bu ithamları duyunca nokta memuru isyan eder." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ortada Nihat Efendi'yi itham edecek hemen hemen hiçbir delil yok." (Reşat Nuri Güntekin)

DRAMA

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Dram

PAMPA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güney Amerika'daki bozkırlar

ULAMA

 1. [isim] Ulamak işi
 2. Ulanan parça, ek, katkı, ilave
 3. Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bağlanarak söylenmesi: Ayırt etmek, ağaç altı, tertip etmek, art arda gibi
 4. [sıfat] Ulanmış

MAKAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mevki, kat, yer
  • "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi

HAMİŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not
  • "Demir Bey mektubuna şu hamişi ilave etti." (Refik Halit Karay)

EVHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuruntu, kuşku, işkil, vehim, vesvese

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü