İçinde am olan 5 harfli 163 kelime var. İçerisinde AM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında am olan kelimeler listesine ya da Sonu am ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AM, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İHRAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü
 2. Yün yaygı
 3. Yunanların, Romalıların, günümüzde de Berberilerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi

DAMLA

 1. [isim] Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
  • "Elime bir damla yağmur düştü." (Halide Edip Adıvar)
 2. Damlalıkla kullanılan ilaç
  • "Burun damlası. Göz damlası."
 3. Kalbe inen inme, felç
  • "Damladan ölmüş."
 4. Çok az miktar
  • "Keyfin damlası karıştığı zaman, hak hak olmaktan, adalet adalet olmaktan çıkar." (Falih Rıfkı Atay)
 5. [sıfat] Damla biçiminde olan (ziynet)
  • "Damla elmas."

DAMLI

 1. [sıfat] Damı olan

ARAMİ
...
GAMET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Erkek veya dişi üreme hücresi
  • "Hayvanlarda sperma hayvancığıyla yumurtacık birer gamettir."

KURAM

 1. [isim] Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
 2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
  • "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler." (Haldun Taner)
 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
  • "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar." (Salâh Birsel)

MAMBO

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Haiti kökenli, rumba ve çaçaya benzeyen bir dans
 2. Bu dansın müziği

İMAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça

MAMUT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Filgillerden, dördüncü zamanda Avrupa ve Asya'da yaşamış olan, şimdi ancak fosili bulunan iri, kıllı bir hayvan (Elephas primigenius)

ORTAM

 1. [isim] Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü
  • "Bu ağustos ayı, bir cinayet için hiç de uygun ortam değildi." (Haldun Taner)
  • "Devlet ... elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır." (Anayasa)
 2. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü
  • "Sanat ortamı. Çalışma ortamı."
 3. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat

TAMAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Bütün, tüm
  • "Paranın tamamını verdim."
  • "Vakit tamam oldu."
 2. Eksiksiz
  • "Bu kitap tamam değildir."
 3. Yanlış ve yalan olmayan, doğru
 4. Tamamlanmış, bitmiş
  • "Haydi Abbas, vakit tamam / Akşam diyordun işte oldu akşam." (Cahit Sıtkı Tarancı)
 5. [edat] Evet
 6. [ünlem] Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz
  • "Tamam, başka işimiz kalmadı da şimdi onunla uğraşacağız!"

MAMAK
...
YAMUK

 1. [sıfat] Bir yana doğru eğik olan
 2. [isim] Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgen
 3. [isim] Birine karşı yanlış davranma

SALAM

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk yenen bir yiyecek

EVHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuruntu, kuşku, işkil, vehim, vesvese

UZAMA

 1. [isim] Uzamak durumu
  • "Seyahatin uzaması ihtimali de çoktur." (Refik Halit Karay)

AGAMİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Borazan kuşu

HAMİŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not
  • "Demir Bey mektubuna şu hamişi ilave etti." (Refik Halit Karay)

MAMUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bayındır
  • "Yıkılmış dilberin mamur illeri / Susmuş bülbüllerin taze dilleri." (Karacaoğlan)

BAMBU

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston vb. birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (II) (Bambusa vulgaris)
  • "İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda ya oyun masasında." (Atilla İlhan)
 2. [sıfat] Bu kamıştan yapılmış olan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü