İçinde am olan 3 harfli 14 kelime var. İçerisinde AM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında am olan kelimeler listesine ya da Sonu am ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AM, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CAM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
  • "Neden soğuk değil bu su, diye hır çıkarıp camı çerçeveyi indiriyor." (Çetin Altan)
 2. [sıfat] Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça
  • "Tıraşa başlarken biri büyük, biri küçük iki örtü alırdı, cam dolabından." (Necati Cumalı)
 3. Pencere
  • "Camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturup kalıyorum." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Kadeh, içki

GAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tasa, kaygı, üzüntü
  • "Bana derler gam yükünü sen götür / Benim yük götürür dermanım mı var?" (Karacaoğlan)
  • "Gam çekme güzel, nasılsa baharın sonu yazdır." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  • "Şu anda bile ölsem gam yemem." (Haldun Taner)

ÇAM

 1. [isim] Çamgillerin örnek bitkisi olan, dört mevsim yeşil kalabilen, iğne yapraklı, yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
  • "Bu hoppa oğlan, karısına ne diller dökecek, ne potlar kıracak, ne çamlar devirecekti." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

RAM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
  • "İlk defa huzuruna çıkan herhangi bir kadını derhâl sersemletiyor, iradesini elinden alıp kendine ram ediveriyordu." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Onun şekillerine ve anatomisine ram olmayı kendime bir zillet addederim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

LAM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası
 2. Dar, çok ince metal parça

DAM

 1. [isim] Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
  • "Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Damdan düşer gibi birdenbire söyleyecek, açacak olursam itiraz eder." (Mahmut Yesari)
 2. Üzeri toprak kaplı ev, küçük ev, köy evi
  • "Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti." (Nabizade Nazım)
 3. Tutukevi
 4. Ahır
  • "At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı." (Halide Edip Adıvar)

HAM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Yenecek kadar olgun olmayan (meyve)
  • "Ham elma."
 2. İşlenmemiş (madde)
  • "Ham petrol."
 3. İdmansız
  • "Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim."
 4. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan
  • "Ham hayal. Ham teklif."
 5. Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş
  • "Ne ham adam!"

AMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [bağlaç] Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma
  • "Para kazanmayı hiç sevmiyordu ama hesapsız harcamaya bayılıyordu." (Necati Cumalı)
  • "Ama ne manzara! Ama ne film!"
  • "Ama, diye sözünü kestim adamın. Aması maması yok, dedi o, sert bir sesle. Niye istifa etmedin?" (Nazlı Eray)
 2. Uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarayan bir söz
  • "İnanmam ama fırsat bulursam baktırmadan da yapamam." (Kemal Tahir)
  • "Ama ne kılık!"
 3. Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlayan bir söz
  • "Gerçi Miralay bey bu suretle tekrar hatıralarına dalıp derdini unutur ama onu gece yarılarına kadar dinlemek fedakârlığı da yine bize düşer." (Haldun Taner)
 4. Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılan bir söz
  • "Güzel ama güzel bir söz söyledi."
 5. Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz
  • "Gerçi, vekillerden bazıları yerli yerinde duruyordu ama!" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çölde esen rüzgâr, sam yeli

TAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Eksiksiz, kesintisiz
  • "Tam iki saat yalandan tamirle uğraştım." (Aka Gündüz)
 2. Bütün, tüm
 3. [zarf] Uygun olarak, tıpkı, aynı
  • "Tam istediğim gibi davrandın."
 4. [zarf] Sırasında, anında
  • "Tam mağazaya gireceğim zaman arkamdan bir ses geldi." (Ömer Seyfettin)
 5. Gerçek, ehliyetli, yetkin, kusursuz
  • "Reşit Galip tam bir idealist gibi öldü." (Orhan Seyfi Orhon)
 6. Amerikan doları

KAM

 1. [isim] Şaman

ŞAM
...
ZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma, bindirim
  • "Ekmek iki ayda üç defa zam gördü."

NAM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ad
  • "Çemberlitaş'ta bir kahvede sizin namınıza bir mektup varmış." (Peyami Safa)
  • "Karaman alayı, bizim harp tarihimizde büyük nam kazanmış bir alaydır." (Aka Gündüz)
 2. Ün

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü