İçinde ali olan 8 harfli 57 kelime var. İçerisinde ALİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ali olan kelimeler listesine ya da Sonu ali ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ALİ, İLA

2 Harfli Kelimeler

AL, İL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜTEVALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Art arda gelen, üst üste olan, ardışık

İDEALİZE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İdeal duruma getirilmiş
  • "Devlet adamı, pederşahi toplumlarda kalabalıkların idealize ettiği bir örnek kişilik olmak zorundadır." (Haldun Taner)

MALİYECİ

 1. [isim] Maliye işlerinde uzman olan veya devletin maliye kuruluşlarında çalışan kimse

FAALİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
  • "İstasyonda bir faaliyet vardı." (Aka Gündüz)
  • "Sendikalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar." (Anayasa)
 2. İşler durumda olma, etkinlik
  • "Casusların en çok faaliyet gösterdikleri liman da burasıydı." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
  • "Bir siyasi grup, başka cinsten bir faaliyete geçmiş görünüyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

ZALİMLİK

 1. [isim] Zalim olma durumu veya zalimce davranış
  • "Dünyada hiçbir şeyden zalimlikten iğrendiğim kadar iğrenmem." (Sait Faik Abasıyanık)

TALİMSİZ

 1. [sıfat] Talim görmemiş

KALİPTRA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökün büyüme bölgesinin üzerini örten yüksük biçiminde koruyucu doku

KEMALİYE
...
MUNKALİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Değişmiş, dönüşmüş olan

ANALİZCİ

 1. [isim] Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse

İRSALİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yere gönderilen eşyanın listesi, gönderme belgesi

LOKALİZE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] "Yerini ve niteliğini belirlemek, sınırlamak" anlamında lokalize etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

ANALİZÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Analiz yapan cihaz, aygıt veya organ

ALİCENAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cömert
 2. Onurlu, şerefli
  • "Senin annen mert, doğru ve alicenap bir kadındır." (Halide Edip Adıvar)

MAMALİGA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Kaynar suda haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır unu yemeği

FİNALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Erekçilik

İDEALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ülkücülük
 2. Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel adı

İŞGALİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İşgal edilen yere ödenen ücret veya vergi

ALİFATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Açık zincirli (organik madde)

HAFIZALİ

 1. [isim] Seyrek taneli, kalın kabuklu, etli ve parlak altın sarısı renginde büyük taneli bir tür üzüm

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü