İçinde ali olan 6 harfli 29 kelime var. İçerisinde ALİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ali olan kelimeler listesine ya da Sonu ali ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ALİ, İLA

2 Harfli Kelimeler

AL, İL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MEVALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı Devleti'nde görev yapan yüksek dereceli ilim adamları

MALİKİ
...
ŞİMALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kuzeyle ilgili, kuzeye özgü
  • "Şimali Avrupa'dan gelen sürat katarını parçalamak istemişlerdi." (Memduh Şevket Esendal)

CELALİ
...
HALİLE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Doğu Hindistan'da yetişen bir bitki (Terminalia citrina)
  • "Kara halile."

VALİDE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anne
  • "Evde, yerinden kalkamayan seksenlik bir validem var." (Memduh Şevket Esendal)

KALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nitelik
  • "Saatin kalitesi, kurgu mekanizmasında yani zembereğindedir." (Haldun Taner)
 2. [sıfat] Üstün nitelikli
  • "Kalite şarap."

ALKALİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı

HALİFE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse
 2. Hükümdar
 3. Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri
 4. Babıali kalemlerinde kâtip
 5. Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse
  • "O ustalarının postunda oturan bir sanat halifesiydi." (Memduh Şevket Esendal)

BALİNA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Balinalardan, yaklaşık olarak uzunluğu 20 m, ağırlığı 200 ton olan memeli hayvan, kadırga balığı, falyanos (Balaena mistycetus)
 2. Giysilerin dik ve düzgün durması için bazı yerlerine özellikle yakalarına konulan sert, esnek, yassı, dar, uzun çubuk
  • "Kabataş iskelesinde yakalara balina satmakla geçinilmez." (Çetin Altan)

ZEVALİ
...
ANALİZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çözümleme

ARGALİ

 1. [isim] Yaban koyunu

ALİAĞA
...
MALİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü
  • "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır." (Anayasa)
 2. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı
 3. Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş
  • "Maliyede çalışıyor."

ALİVRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Önceden satış
 2. Dağıtım, dağıtma

HİLALİ
...
HAYALİ
...
İTALİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eğik yazı

SALİSE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saniyenin altmışta biri olan zaman birimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü