İçinde alü olan 19 kelime var. İçerisinde ALÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında alü olan kelimeler listesine ya da Sonu alü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

HALÜSİNASYON

11 Harfli Kelimeler

DEVALÜASYON, REVALÜASYON

10 Harfli Kelimeler

METALÜRJİK, NORMALÜSTÜ

9 Harfli Kelimeler

ALÜFTELİK, ALÜMİNYUM, HELALÜHOŞ, LALÜEBKEM, METALÜRJİ, VALÜASYON

8 Harfli Kelimeler

ALÜMİNLİ

7 Harfli Kelimeler

ALÜVYON, DEVALÜE, TEHALÜF, TEHALÜK, TESALÜP

6 Harfli Kelimeler

ALÜFTE, ALÜMİN


Kelime bulma makinesi

A L Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HALÜSİNASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sanrı

DEVALÜASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Değer düşürümü

REVALÜASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir paranın değerini altına ve dövize göre yeniden ayarlama, değer katma

NORMALÜSTÜ

 1. [sıfat] Olağan dışı

METALÜRJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Metal bilimi ile ilgili

LALÜEBKEM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz

HELALÜHOŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yapılmış bir iyilikten, yardımdan söz edilirken buna pişman olunmadığını anlatmak için söylenen helalühoş olsun sözünde geçen bir söz

VALÜASYON
...
METALÜRJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Metal bilimi

ALÜFTELİK

 1. [isim] Alüfte olma durumu
  • "İlk, alüfteliği, şakraklığı ile erkeklerin boğazını kesen Anika görünecektir." (Salâh Birsel)

ALÜMİNYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, 660 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element (simgesi Al)
  • "Alüminyum, mutfak kapları yapımında çok kullanılırdı."
 2. [sıfat] Bu elementten yapılmış
  • "Biraz sonra bir besleme kız kocaman bir alüminyum ibriği getirdi." (Burhan Felek)

ALÜMİNLİ
...
TEHALÜF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aykırılık

ALÜVYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ

DEVALÜE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] "Değerini düşürmek" anlamındaki devalüe etmek ve "değeri düşürülmek" anlamındaki devalüe olmak birleşik fiillerinde geçer

TEHALÜK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Can atma, çok isteme
  • "Yeni neşriyattan ne görürse hepsinin üzerine ayrı bir tehalükle atılırdı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TESALÜP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İki şeyin birbiri üzerine çapraz biçimde gelmesi
 2. Sinir ve damarların birbirinin üzerinden çapraz olarak geçmesi

ALÜFTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İffetsiz, oynak, cilveli (kadın)

ALÜMİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Suda çözünmeyen, 2050 °C'de eriyen, beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü