İçinde ag olan 10 harfli 20 kelime var. İçerisinde AG bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ag olan kelimeler listesine ya da Sonu ag ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEMAGOGLUK

 1. [isim] Demagog olma durumu

ALIŞAGELME

 1. [isim] Alışagelmek işi

KARAGÖZLÜK

 1. [isim] Güldürüp eğlendirecek davranış

KARAGÜRGEN

 1. [isim] Gürgen

ANTAGONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [zarf] Düşmanca

PRAGMATİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pragmacı

BELAGATSİZ

 1. [sıfat] Belagati olmayan
  • "Yeni kelimeler sanatı, daha saf, hiç belagatsiz ve hiçbir zaman, hiçbir şey ispat etmeye çalışmıyor." (Sait Faik Abasıyanık)

MAGANDALIK

 1. [isim] Maganda olma durumu

PRAGMATİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yararcılık

ÇIKAGELMEK

 1. [nsz] Beklenmedik bir zamanda gelmek
  • "Hey gidi Miralay Ferit, hiç değişmez, çıkınında biraz üzüm, biraz incir, ağzında acı tatlı türlü savaş anısı, böyle çıkagelir." (Atilla İlhan)

AGRESİFLİK

 1. [isim] Agresif olma durumu

AGRANDİSÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fotoğrafçılıkta büyülteç

PROPAGANDA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma
  • "Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar." (Haldun Taner)

KARAGEVREK

 1. [isim] Bir çeşit üzüm

KOLAGİLLER

 1. [isim] Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, büyük ve küçük kola ağaçları gibi birçok türü içine alan bir bitki familyası

GAGALANMAK

 1. [nsz] Gagalama işi yapılmak
 2. Azarlanmak, hırpalanmak

ANTAGONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Düşmanlık

ASMAGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, belli başlı türü asma olan bitki familyası

PARAGUAYLI
...
GAGALAŞMAK

 1. [nsz] Kuşlar birbirini gagalamak
 2. Birbirini gagalayarak oynaşmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü