İçinde aber olan 25 kelime var. İçerisinde ABER bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında aber olan kelimeler listesine ya da Sonu aber ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

HABERLEŞİLMEK

12 Harfli Kelimeler

HABERLEŞİLME

11 Harfli Kelimeler

BERABERİNDE, HABERDARLIK, HABERLEŞMEK, HABERSİZLİK

10 Harfli Kelimeler

BERABERLİK, HABERCİLİK, HABERLEŞME, HABERLİLİK, HABERSİZCE, MUHABERECİ

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, BERABERCE, İLMÜHABER, MUHABERAT

8 Harfli Kelimeler

HABERDAR, HABERLİK, HABERSİZ, MUHABERE

7 Harfli Kelimeler

BERABER, BİHABER, HABERCİ, HABERLİ5 Harfli Kelimeler

HABER


Kelime bulma makinesi

A B E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ABE, BAR, BRE, RAB

2 Harfli Kelimeler

AB, AR, BE, ER, RA, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HABERLEŞİLMEK

 1. [-le] Haberleşme işi yapılmak

HABERLEŞİLME

 1. [isim] Haberleşilmek işi

HABERSİZLİK

 1. [isim] Haber alamama durumu

BERABERİNDE

 1. [zarf] Yanında
  • "Beraberinde arkadaşını da getirdi."

HABERDARLIK

 1. [isim] Haberdar olma durumu

HABERLEŞMEK

 1. [nsz] Karşılıklı olarak haber alıp vermek, iletişmek, muhabere etmek

HABERCİLİK

 1. [isim] Bir haberi usulünce hazırlama ve yayın organlarında yayımlama işi

MUHABERECİ

 1. [isim] Muhabere sınıfından olan asker

HABERSİZCE

 1. [zarf] Haber vermeden, haberi olmadan, habersiz, gizlice

HABERLİLİK

 1. [isim] Haberli olma durumu

HABERLEŞME

 1. [isim] İletişim
 2. Yazışma

BERABERLİK

 1. [isim] Birlikte olma durumu
  • "Onların beraberliği tam elli yıl sürmüştür." (Haldun Taner)
 2. Baş başa kalma durumu
 3. Başa baş kalma durumu

MUHABERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
  • "Bu yolda cereyan etmiş olan muhaberattan bazılarını arz etmekliğime müsaadenizi rica ederim." (Atatürk)

BERABERCE

 1. [zarf] Birlikte, beraber olarak
  • "Sandalyelerimizi lambaya yaklaştırıp beraberce bakmaya başladık." (Memduh Şevket Esendal)

ABERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sapınç

İLMÜHABER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin yer, hâl, medeni durum vb.ni gösteren resmî belge
 2. Bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, alındı kâğıdı

HABERDAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Haberli, bilgili
  • "Olup bitenden haberdardır."
  • "Kararımızdan Nedret'in arkadaşlarını da haberdar etmeliyiz." (Mahmut Yesari)
  • "İbrahim Hocamın da işten haberdar olduğunu iddia edenler oldu." (Memduh Şevket Esendal)

HABERSİZ

 1. [sıfat] Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
  • "Yolcular, içimdeki mahşerden habersiz, yanımdan geçip gidiyorlardı." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. [zarf] Haber vermeden, habersizce
  • "Habersiz geliverdiler."

HABERLİK

 1. [sıfat] Haber durumunda olan

MUHABERE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazışma
 2. İletişim

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü