İçinde U olan 7 harfli 1126 kelime var. İçerisinde U harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında U harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DUBLEKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İçinden merdivenli, iki katlı (ev)

MUAMMER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yaşamış

SABUNLU

 1. [sıfat] İçinde sabun eritilmiş
  • "Sabunlu su."
 2. Sabun sürülmüş fakat durulanmamış

TURLAMA

 1. [isim] Turlamak işi

UZLAŞMA

 1. [isim] Uzlaşmak durumu, uyuşma, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs
  • "Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?" (Tarık Buğra)

VURMALI

 1. [sıfat] Vurularak çalınan (çalgı)

YUMURTA

 1. [isim] Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
  • "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."
 2. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi
 3. Tavuk yumurtası
 4. Er bezi
  • "Koç yumurtası."
 5. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp

TRABLUS
...
KOVULUŞ

 1. [isim] Kovulma işi veya biçimi

LAUBALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Saygısız, çekinmesi olmayan
  • "O ilk gönderdiği laubali ve kaba haberi yumuşatmış." (Samiha Ayverdi)
  • "Bütün işkencelerime eziyetlerime rağmen yine benimle laubali oluyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Senli benli, teklifsiz
  • "Gelenlerden biri gülerek laubali bir tavırla ona yaklaştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. [zarf] Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce

MUALLAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Asılmış, asılı
 2. Sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış
  • "Komite mahkemesince verilip de nasılsa icra olunmayan muallak kararları yerine getirirdi." (Ömer Seyfettin)

MUALLİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğretmen

UFALMAK

 1. [nsz] Büyükken daha ufak duruma gelmek, küçülmek
  • "Ne söyleyeceğimi şaşırmış, bir sandalyenin ucunda gittikçe ufalarak oturdum." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Büzülmek, küçülmek

UFALTMA

 1. [isim] Ufaltmak işi

FOSURTU

 1. [isim] Sigara fosur fosur içilirken çıkarılan ses

KONÇSUZ

 1. [sıfat] Koncu olmayan veya koncu kısa olan

KUŞANMA

 1. [isim] Kuşanmak işi

DOĞRUSU

 1. [zarf] Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
  • "Doğrusu ilk Türkçeleşme denemeleri de zevksizdirler." (Falih Rıfkı Atay)

MELUNCA

 1. [sıfat] Meluna yakışan, melun gibi
  • "O bakışta hiç de melunca bir kandırma fikri gizlenemez." (Feridun Fazıl Tülbentçi)

NÜZULLÜ

 1. [sıfat] İnmeli, felçli
  • "Yorganın üstüne bıraktığı nüzullü kolu gözümün önünden gitmiyor." (Peyami Safa)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü