İçinde U olan 7 harfli 1126 kelime var. İçerisinde U harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında U harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu U harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAHUSUS

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Özellikle
  • "Köşk geniş, ben kalabalığı severim, bahusus etrafımda sizin gibi gençler olursa büsbütün içim açılır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DOĞURUŞ

 1. [isim] Doğurma işi veya biçimi

ENİKONU

 1. [zarf] İyiden iyiye, iyice, oldukça
  • "Rahmi idadide okurken Rıza efendi artık enikonu zengindir." (Tarık Buğra)

KAVUKÇU

 1. [isim] Kavuk yapan veya satan kimse
 2. Birine yaranmak için onun söz veya davranışlarını uygun bulan, onaylayan kimse

KOLPOCU

 1. [isim] Dalavereci

KOŞUNTU

 1. [isim] Bir adamın yanında bulunanlar, yardakçılar, tayfa

UĞRAŞMA

 1. [isim] Uğraşmak işi
  • "Çetin bir uğraşma pahasına mesleğimde muvaffak oluyorum." (Reşat Nuri Güntekin)

UĞRUNDA

 1. [zarf] Önünde
  • "Kışlanın uğrunda bir ufak mezar / Anama söylemen bağrını ezer." (Halk türküsü)

YAPARLU
...
KABURGA

Kelime Kökeni : Moğolca

 1. [isim] Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
  • "Yüreğinde heyecan büyüdü büyüdü, göğsüne sığmayan bir gürültü kaburgalarını parçalayacaktı." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 2. Eğe (I)
 3. Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet

LAYUHTİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hata işlemeyen, yanlış yapmayan

MUSAFFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Temizlenmiş, arıtılmış

ÇAPULCU

 1. [isim] Başkasının malını alan kimse, plaçkacı
  • "Bütün çapulcu alayı başka kasabalara gittiler." (Sait Faik Abasıyanık)

KUKLACI

 1. [isim] Kukla oynatan kimse
  • "O aksi kuklacı ile az kalsın kavga edecekmiş." (Sermet Muhtar Alus)

USANMAK

 1. [-den] Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek
  • "Bir iskele kuşu gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaktan da usandım." (Ercüment Ekrem Talu)

UZLAŞMA

 1. [isim] Uzlaşmak durumu, uyuşma, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs
  • "Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?" (Tarık Buğra)

AĞUSTOS

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Yılın otuz bir gün süren, sekizinci ayı

BOZUNUM

 1. [isim] Birleşik bir maddenin daha yalın bileşiklere veya bileşenlere tek yönlü olarak ayrılması, dejenerasyon
 2. Işınetkin bir çekirdeğin ışınım salarak değişikliğe uğraması olayı, dejenerasyon

BUUTSUZ

 1. [sıfat] Boyutu olmayan

HÜMAYUN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Kutlu, mutlu
 2. Padişahla ilgili
 3. [isim] Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü