İçinde T olan 5 harfli 1188 kelime var. İçerisinde T harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında T harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu T harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FANTİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] İskambil oyunlarında oğlan, bacak veya vale adlarıyla bilinen kâğıt

İTİNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Özen
  • "Büyük bir itina ile yalancı dolma doldurdu." (Halide Edip Adıvar)
  • "Buradan geçinceye kadar etrafımı görmemeye itina ederek annemin elini sımsıkı tutardım." (Abdülhak Şinasi Hisar)

POTUR

 1. [isim] Arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir tür pantolon
  • "Ayağında lacivert Karamürsel kumaşı bir potur vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [sıfat] Kırmalı ve potlu

TALİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğretim
 2. Alıştırma
  • "Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi
  • "Eğil dağlar, eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam." (Halk türküsü)

TUTAK

 1. [isim] Bir şeyin tutulacak yeri
  • "Saban tutağı. Bıçak tutağı. Kılıç tutağı. Tüfek tutağı."
 2. Tutacak
 3. Kabza
 4. Maşa, kerpeten vb. araçların tutmaya yarayan kanatlarından her biri
 5. Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için güvence olarak ele geçirilen kimse, tutu, rehine

AİDAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti
  • "... üye aidatının sendikaya ödenme şekli kanunla düzenlenir." (Anayasa)
 2. Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para
 3. Kesenek

APORT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [ünlem] Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk sözü

BÜVET

 1. Gölet

ÇENET

 1. [isim] Açıldığında tohumların ortaya çıktığı kabuk
 2. İstiridye vb. iki çeneli yumuşakçalarda, kolsu ayaklılarda kavkının iki parçasından her biri

MÜFTÜ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dinî konularda fetva veren kimse
 2. İl ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan görevli

KALIT

 1. [isim] Miras
 2. Kalıtım yoluyla geçmiş olan şey
 3. Görenekler yoluyla yerleşmiş olan tutum veya davranış biçimi

SATIH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüz, yüzey
  • "Bu satıh baştan başa vatanın bütün yüzüdür." (Falih Rıfkı Atay)

SENET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit
  • "Bu zarflar hisse senedi dolu idi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Dayanılan veya dayanılacak olan şey

BATIŞ

 1. [isim] Batma işi veya biçimi

LAVTA

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı

PAKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde bir veya birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak veya kutuya konularak bağlanmış, elde taşınacak büyüklükte nesne
  • "Yemek paketini, raflarda yer bulamadığı için masa üstüne koydu." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [sıfat] Kâğıda sarılarak veya bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş, belli bir miktarda olan (yiyecek, ilaç vb.)
  • "Bir paket çikolata. Üç paket makarna."
 3. [sıfat] Dolu (toplu taşım aracı)

TAKAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değişim
 2. İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, kliring

TELİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval

TONGA

 1. [isim] Hile, düzen, tuzak
  • "Fakat insan salim kafayla bir dakika düşündü mü tongaya bastığını anlar." (Reşat Nuri Güntekin)

TUTYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çinko
 2. Sürme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü