İçinde S olan 5 harfli 1077 kelime var. İçerisinde S harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında S harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CESUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yürekli
 2. Yürekli bir biçimde
  • "Erkeklere karşı ilk tanışmada cesur ve ümit verici davranırdı." (Refik Halit Karay)

ORASI

 1. [isim] O yer, ora
  • "Odam orası, dedi, sağ tarafa düşen kapı." (Refik Halit Karay)
 2. O yönü
  • "İşin orası önemli değil."

SIRIK

 1. [isim] Değnekten uzun ve kalınca ağaç
  • "Duvarların üstüne yan yana henüz kesilmiş kavak sırıkları dizilmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SİYAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kara (II), beyaz karşıtı
  • "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı." (Ömer Seyfettin)
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Siyah ekmek."
 3. Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü

TAVUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tavus kuşu

İSMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Adını belirterek, adını söyleyerek, adını vererek

KASEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ant, yemin
  • "Yaşı daha kırk bile yok, diye yeminler, kasemler, antlar..." (Sermet Muhtar Alus)

SAHAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı

SEVİM

 1. [isim] Sevme işi, sevgi
 2. Bir kimsede, bir şeyde bulunan ve o kimse veya şeyi başkalarına sevdiren özellik

SÜRÜŞ

 1. [isim] Sürme işi veya biçimi

SUBAY

 1. [isim] Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker
  • "Seni gelin edeceğiz, kılıçlı bir subayın koluna gireceksin." (Halide Edip Adıvar)

İSEVİ
...
PASİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Edilgin
  • "Yalnız müdafaa hâlinde ve pasif bir mücadeleyi sevdiğini zannettim." (Peyami Safa)
 2. Çekingen, durgun
  • "Dolmabahçe, bir sis bulutu gibi silik, sessiz ve pasif, âdeta varlığından utanır gibi uzanmaktadır." (Haldun Taner)
 3. Edilgen
 4. [isim] Bir mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin toplamı

SAĞIR

 1. [sıfat] İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
  • "Bu başını döndüren, kulağını sağır eden seslere karşı elinden ne gelirdi ki..." (Yahya Kemal)
 2. Ses geçirmeyen
 3. Isıyı az veren, geç ısınan
  • "Sağır soba."
 4. Vurulduğu zaman ses vermeyen
  • "Sağır davul."
 5. İçi görülmeyen, donuk (cam)

ÜLSER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
  • "Midesindeki ülsere salık verilmiş birkaç kocakarı ilacı her zaman iyi gelmez." (Sait Faik Abasıyanık)

BESİN

 1. [isim] Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
 2. Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey

ESRAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gizler, sırlar
  • "Yüzüme, tekrar o eski, esrar dolu gözlerle bakıyor." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Sular büsbütün kararınca Boğaz'ın hayatı da büsbütün esrara dalar." (Abdülhak Şinasi Hisar)

KERES

 1. [isim] Büyük ve derin karavana

SİVİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Askerî olmayan
  • "Sivil savunma."
 2. Asker sınıfından olmayan (kimse)
 3. Özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi)
  • "Arkasında siyah şayaktan bir sivil elbise vardı." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Üniforma veya özel giysi giymemiş olan (kimse)
  • "Çoğunlukla sivil insanları yadırgardım." (Falih Rıfkı Atay)
 5. [isim] Sivil polis
 6. Çıplak, çırçıplak

SÜZEK

 1. [isim] Süzgeç, filtre
 2. Işığın önüne konulan, ince kumaş veya tülden yarı saydam yayındırıcı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü