İçinde S olan 12 harfli 622 kelime var. İçerisinde S harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında S harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞEKSPERLİK

 1. [isim] Başeksper olma durumu
 2. Başeksperin görevi

KAPİTÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
  • "Yurdumuz, geçen yüzyıllarda kapitülasyonlardan çok zarar görmüştür."

MÜNASEBETSİZ

 1. [sıfat] Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin
  • "Münasebetsiz bir davranış."
 2. Ters, aksi
  • "Hep böyle münasebetsiz sıralarda beni arar." (Necati Cumalı)
 3. Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse)
  • "Doğrusu kızın huyunu bozan, bütün bu münasebetsiz kimselerdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

PREZANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tanıtma, takdim etme

SAYDAMSIZLIK

 1. [isim] Saydam olmama durumu, ışığı geçirmeme özelliği

TERTİPSİZLİK

 1. [isim] Tertipsiz olma durumu

ESTETİKÇİLİK

 1. [isim] Gerçeklik ve yarar kaygılarından sıyrılarak bir sanat veya felsefe konusunu salt güzelliği için sevme kuramı, güzel duyuculuk, estetizm

HUYSUZLANMAK

 1. [nsz] Huysuzluk etmek, huysuzca davranmak
  • "Çocuk uykusu geldiği için huysuzlanıyor."

MUTAASSIPLIK

 1. [isim] Bağnazlık

SÖZLENDİRİCİ

 1. [isim] Seslendirici

TİKSİNDİRİCİ

 1. [sıfat] Tiksinilecek durumda olan, menfur
  • "Her vakit ıslak duran ellerinde öyle tiksindirici bir yapışkanlık vardı ki..." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

AKSATABİLMEK

 1. [-i] Aksatma imkânı veya olasılığı bulunmak

DÜŞLEMSELLİK

 1. [isim] Düşlemsel özellik taşıma, düşlemsel olma durumu
  • "Yazınsal gerçeklik, önünde sonunda bir düşlemselliğin ürünüdür." (Selim İleri)

ASALAKLAŞMAK

 1. [nsz] Asalak duruma gelmek

KAPLAMSALLIK

 1. [isim] Kaplamsal olma özelliği

KİREÇSİLEMEK

 1. [-i] Isı yardımıyla kirece çevirmek
 2. Yüksek ısı ile kurutmak

SANSARGİLLER

 1. [isim] Küçük, uzun yapılı, kürkleri beğenilen, sansar, porsuk, gelincik, vizon vb. hayvanları içine alan yırtıcı etçiller sınıfı

SUSKUNLAŞMAK

 1. [nsz] Suskun olmak

SÜNNETSİZLİK

 1. [isim] Sünnetsiz olma durumu

TAHSİLDARLIK

 1. [isim] Tahsildarın görevi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü