İçinde EVİRME olan 8 kelime var. İçerisinde EVİRME bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında EVİRME olan kelimeler listesine ya da Sonu EVİRME ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ÇEVİRMENLİK

8 Harfli Kelimeler

ÇEVİRMEK, ÇEVİRMEN, DEVİRMEK

7 Harfli Kelimeler

ÇEVİRME, DEVİRME, EVİRMEK

6 Harfli Kelimeler

EVİRME


Kelime bulma makinesi

E E M R V İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

EVİRME

5 Harfli Kelimeler

ERİME, EVRİM, VEREM, VERİM, VERME

4 Harfli Kelimeler

EMİR, ERİM, ERME, EVRE, İVME, MERİ, REMİ, VERE, VERİ

3 Harfli Kelimeler

MİR

2 Harfli Kelimeler

EM, ER, EV, İM, ME, Mİ, RE, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇEVİRMENLİK

 1. [isim] Çevirmen olma durumu, çeviricilik, dilmaçlık, tercümanlık, mütercimlik
 2. Çevirmenin görevi

ÇEVİRMEN

 1. [isim] Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, mütercim
  • "Çevirmen güncel çalışmaları nedeniyle bu romandan sık sık uzaklaşmak durumunda kalıyordu." (Selim İleri)

DEVİRMEK

 1. [-i] Ayakta veya dik duran bir şeyi düşürmek, yatay duruma getirmek
  • "Ağacı devirmek. Masayı devirmek."
 2. Bir yönetim organının veya başkanının yönetim gücünü zorla elinden almak
  • "Başkanı devirmek."
 3. Bütünüyle içmek
  • "Birinci, ikinci ve üçüncü bardaklarını hep bu birlik konusuyla devirdiler." (Necati Cumalı)
 4. Bir yana eğmek
  • "Şapkasını yana devirdi."
 5. [nsz] Bir kitabı başından sonuna kadar okuyup bitirmek
  • "... zengin bir tasvir ve izah yapabilmek için evde kitaplar devirdi." (Memduh Şevket Esendal)

ÇEVİRMEK

 1. [-i] Bir şeyin yönünü değiştirmek
  • "Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek
  • "Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu." (Ömer Seyfettin)
 3. Döndürerek hareket ettirmek
  • "Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Yönetmek, idare etmek
  • "Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor." (Haldun Taner)
 5. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek
  • "Arkadaşı bizi çevirip evine götürdü."
 6. Geri göndermek
  • "Kendisine yollanan parayı çevirmiş."
 7. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek
 8. Çevrilemek, tevil etmek
  • "Sözü işine geldiği gibi çevirdi."
 9. [-den] Çeviri yapmak
  • "Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş." (Memduh Şevket Esendal)
 10. [-i] Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak
  • "Bağı duvarla çevirmek."
 11. [-i] Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek
  • "Evlerini otele çevirdiler."
 12. [-den] Bir durumdan başka duruma geçmek
 13. [nsz] Kâğıt oyunu oynamak
 14. [nsz] Hile, dolap, dalavere vb. dürüst olmayan davranışlar ortaya koymak
  • "Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir." (Atatürk)
 15. [-i] Kötü bir duruma getirmek
  • "Adamı maskaraya çevirmek."

ÇEVİRME

 1. [isim] Çevirmek işi, tedvir
 2. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi
  • "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular." (Refik Halit Karay)
 3. Çeviri
  • "Fransızcadan çevirme bir eser."
 4. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara
 5. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi

DEVİRME

 1. [isim] Devirmek işi

EVİRMEK

 1. [-i] Döndürmek, çevirmek
  • "Veznedar lirayı aldı, evirdi çevirdi, dudak büktü..." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 2. Yapısını değiştirmek, taklip etmek

EVİRME

 1. [isim] Evirtim
 2. Bir önermenin konusunu yüklem, yüklemini de konu durumuna getirerek vargısı doğru olan yeni bir önerme çıkarma, akis: "Hiçbir insan ölümsüz değildir" önermesinden evirme yoluyla "hiçbir ölümsüz insan değildir" önermesi çıkarılabilir

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü