İçinde A olan 3 harfli 251 kelime var. İçerisinde A harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında A harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu A harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AŞI

 1. [isim] Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
 2. Bu eriyiğin uygulanması
  • "Çiçek aşısı. Kolera aşısı. Tifo aşısı."
 3. Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi
 4. Bu yolla eklenen parça
 5. [sıfat] Aşılı (kimse veya bitki)
  • "Sana yeni aşı güllerimi göstereceğim." (Aka Gündüz)

DAZ

 1. [sıfat] Saçı dökülmüş (baş), dazlak
 2. Çıplak (toprak)

AUT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Dış
  • "Aut çizgisinden nefis bir orta..." (Haldun Taner)

BAV

 1. [isim] Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa alıştırma işi

GAK

 1. [isim] Karganın çıkardığı ses

TAR

 1. [isim] Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü

DAĞ

 1. [isim] Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü
  • "Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden / Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  • "Yalnız Efe'den kimsenin şikâyeti yokmuş. Ne kimseyi dağa kaldırırmış ne de fidye istermiş." (Ömer Seyfettin)
  • "Hay kör olası, dağların şenliği, bak şimdi de hanımın saksısını devirdi." (Memduh Şevket Esendal)

HAB

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Uyku

SAN

 1. [isim] Ün, şan, şöhret
  • "Ne adını sanını ne kalıbını kıyafetini ne oturup kalkmasını ... beğenirdim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Saygı belirtme sözü, unvan
 3. Herhangi bir şeyi, neyse o yapan nitelik, kip karşıtı

ZAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kimse, kişi
  • "Tanıdıklarımdan bir zat, meyveleri hiç sevmez." (Ahmet Haşim)
 2. Kendi, öz
  • "Evvelki gün gelen kadın sizi istiyor, zatınızla konuşacakmış." (Sermet Muhtar Alus)

AYA

 1. [isim] Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi
 2. Ayak tabanı
 3. Yaprakların düz ve parlak bölümü

SAY

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çalışma, emek
 2. Hac ibadeti sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme

YAY

 1. [isim] Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk
  • "... ama işe yaramadı, yay gibi kaşlar birbirlerine yaklaşır gibi oldular." (Tarık Buğra)
 2. Farklı amaçlarla çeşitli biçimlerde yapılan esnek parça
  • "Araba yayı. Kilidin yayı. Kanepenin yayı."
 3. Zemberek
 4. Hallacın pamuk veya yünü atmak için tokmak yardımıyla kullandığı araç
  • "Karınları hallaç yayından kopup fırlamış gibi beyaz." (Refik Halit Karay)
 5. Bir çember üzerindeki iki nokta ile bu nokta arasındaki çember parçası
 6. Bir eğriden alınan parça
 7. Keman, viyolonsel vb. çalgılarda sürterek titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan parça

ANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ansızın yapılan
  • "Ani bir hareketle Çakır'ın omzunu kavradı, öne itti, sonra aynı kuvvetle geri çekip bastırdı," (Tarık Buğra)
 2. [zarf] Ansızın, birdenbire
  • "Bu iş pek ani oldu."

FAŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Açığa vurulma, ortaya dökülme
  • "Bu telaffuz, onun dadılı, matmazelli geçmiş çocukluğunun izlerini de faş ederdi." (Haldun Taner)
  • "Sırrının faş olduğu gün ona ölümden başka çıkar yol kalmazdı." (Refik Halit Karay)

FAZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik geriliminde evre

SAÇ

 1. [isim] Baş derisini kaplayan kıllar
  • "Muntazam taranmış, noksansız, sarı, genç saçlar..." (Ahmet Haşim)
  • "Kıbrıs'ta parti politikası da bir ara, ana vatandaki gibi saç saça baş başa idi." (Talât Halman)
  • "Eğer bu patırtıdan, ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa iki kadın, avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi." (Halide Edip Adıvar)
  • "Matmazelin saçı başı birbirine karışmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

ŞAP

 1. [isim] İstekle öperken çıkan ses
  • "Şap diye elinden öptü."
 2. Birden yere düşme veya çarpma sırasında çıkan ses

TAT

 1. [isim] Bazı cisimlerin tat alma organı üstünde bıraktığı duyum
  • "Nem elbisenize işlemiştir, yaşlığında deniz suyunun tuzlu tadı ve yapışkanlığı duyuluyor." (Refik Halit Karay)
  • "Kelimenin de tadını alır, kafiyenin de." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Buradan itibaren anladım ki memleketin hiç tadı tuzu kalmamış." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Ana çorbaya tuz atıyor, baba mancanın tadına bakıyor." (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Tatlılık
  • "Eski seyahat hürriyeti, yine tadı damağımızda kalan tatlı bir hatıra olmuş." (Refik Halit Karay)
  • "Bir orman, tadına doyum olmayan bükülüşlerle denize kadar iniyordu." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 3. Hoşa giden durum, lezzet, zevk
  • "Öğle yemeğinden sonra gelen rehavetin tadı, hiçbir gece uykusunda bulunmaz." (Şevket Rado)

AFİ

 1. [isim] Gösteriş, çalım, caka
  • "Bir manevra, bir afi, bir dalavere olacak diyordum." (Ömer Seyfettin)
  • "Yanındaki kıza afi yapmak için onun önüne, dilenciye sadaka verir gibi bahşiş fırlatan bir züppeyi, bıraksalar öldürecekti." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü