İçinde A olan 2 harfli 24 kelime var. İçerisinde A harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında A harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu A harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AY

 1. [isim] Dünyanın uydusu olan gök cismi, kamer
 2. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre
 3. Yılın on iki bölümünden her biri
  • "Mart ayı. Nisan ayı. Mayıs ayı."
 4. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre
  • "Bu iş ancak üç ayda biter. Temiz iş altı ayda çıkar."

AN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza

AK

 1. [isim] Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
  • "Benim bütün saçlarıma, senin sadece şakaklarına ak düşmüş." (Refik Halit Karay)
  • "Ben kendi hesabıma bir parça Fransızca öğrenebilmek için akla karayı seçtim." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Ablak yüzlü, kısa kesilmiş ak sakallı bir adamdı." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Beyaz leke
  • "Bir gözünde ak var."
 4. Bazı şeylerde beyaz bölüm
  • "Yumurta akı."
  • "Gözün akı."
 5. [sıfat] Temiz
 6. [sıfat] Dürüst
 7. [sıfat] Sıkıntısız, rahat
  • "Ak günler göresin."

TA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz
  • "Ta karşıda büyük annenin evine kadar götürdüler." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Açık söylüyorum, ta ki herkes anlasın."

FA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses
 2. Bu sesi gösteren nota işareti

AB

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Su

AH

 1. [isim] İlenme, beddua
  • "Ana baba ahını almak doğru değildir."
 2. [ünlem] (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz
  • "Ah, ne güzeldi o Direklerarası'ndaki Ramazan ve Donanma geceleri!" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. [ünlem] (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz
  • "Ah başım!"

AF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
  • "Efendimiz, af buyurun, boynumuz kıldan incedir." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
  • "Münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılmaz." (Anayasa)
  • "Yalvardım, af diledim, barıştık." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Mazur görülme
  • "Bu görevden affımı dilerim."
 3. Görevden çıkarılma
  • "Kardeşinin vazifeden affı kararlaşmış."

MA
...

 1. [isim] Yemek

LA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Gam dizisinde "sol" ile "si" arasındaki ses
 2. Bu sesi gösteren nota işareti

AR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi
  • "Bir ar, kenarı on metre olan bir karenin alanıdır."

AM

 1. [isim] Dişilik organı, ferç

HA

 1. [ünlem] İstek uyandırmak için kullanılan bir söz
  • "Ha göreyim seni! Ha gayret!"
 2. (ha:) Şaşma anlatan bir söz
  • "Amma güzel ha! Öyle oldu ha!"
  • "Ha babam atıştırıyordu."
 3. (ha:) Dikkati çekmek, uyarmak için kullanılan bir söz
  • "Sakın ha bir daha yapma! Sakın ha ağlamanı istemiyorum." (Atilla İlhan)
 4. (ha:) Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz
  • "Ha, miralay arzu ederse o başka tabii!" (Atilla İlhan)
 5. [bağlaç] Tekrarlanarak kullanıldığında eşitlik anlamı veren bir söz
  • "Ha ben gelmişim ha o. Ha bağ ha bahçe ha tarla."
 6. [bağlaç] Bazen tekrarlanan bir emir kipinin tekrarları arasında yer alarak fiil ile anlatılan işin uzadığı ve bundan bıkıldığı bildirilir
  • "Yürü ha yürü, yol bitmiyor ki."
 7. [edat] Evet
 8. (ha:) Soru bildiren bir söz
  • "Sen de geldin ha?"

 1. [isim] İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
  • "Balık ağı. Tenis ağı."
 2. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü
 3. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke
  • "Cumhuriyetin onuncu yılında ülkemiz demir ağlarla örülmüştü."
 4. Tuzak
  • "Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu." (Samiha Ayverdi)
 5. Oyun alanını ortadan ikiye bölen veya kale direkleri arkasına gerilen, iple yapılmış örgü
 6. Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file

AS

 1. [isim] Kakım

AL

 1. [isim] Aldatma, düzen, tuzak, hile

AZ

 1. [sıfat] Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik
  • "Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "Saçlarının tamamı ağarmış. Az buz değil üç yılı doldurduk birlikte." (Ayşe Kulin)
  • "Sen de az değilsin, muziplikte ona taş çıkartırsın."
  • "Zavallıyı az kalsın gırtlağından yakalayıp boğacaktı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [zarf] Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak

RA
...

 1. [sıfat] Yemek yemesi gereken, tok karşıtı
  • "Aç ne yemez, tok ne demez." (Divanü Lügati't-Türk)
  • "Fatma'nın yemek çantası olmasaydı, dün aç kalmıştım." (Falih Rıfkı Atay)
 2. [isim] Yiyecek bulamayan kimse
  • "Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Gözü doymaz, haris
  • "Ne aç adam."
 4. Çok istekli, hevesli
 5. [zarf] Karnı doymamış olarak
  • "Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense." (Orhan Kemal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü