İçinde şif olan 21 kelime var. İçerisinde ŞİF bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında şif olan kelimeler listesine ya da Sonu şif ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

ŞİFRECİLİK, ŞİFRELEMEK

9 Harfli Kelimeler

DARÜŞŞİFA, ŞİFRELEME

8 Harfli Kelimeler

ŞİFAHANE, ŞİFLEMEK, ŞİFONYER

7 Harfli Kelimeler

DEŞİFRE, ŞİFAHEN, ŞİFASIZ, ŞİFLEME, ŞİFRECİ, ŞİFRELİ

6 Harfli Kelimeler

ŞİFAHİ, ŞİFALI

5 Harfli Kelimeler

KAŞİF, KEŞİF, ŞİFON, ŞİFRE

4 Harfli Kelimeler

ŞİFA

3 Harfli Kelimeler

ŞİF


Kelime bulma makinesi

F İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

FİŞ, ŞİF

2 Harfli Kelimeler

İŞ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ŞİFRECİLİK

 1. [isim] Şifreci olma durumu

ŞİFRELEMEK

 1. [-i] Bir metni şifreli duruma getirmek

ŞİFRELEME

 1. [isim] Şifrelemek işi

DARÜŞŞİFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sağlık yurdu

ŞİFONYER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çekmecelerine çamaşır konulan dolap

ŞİFAHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hastane

ŞİFLEMEK

 1. [-i] Pamuğu kozasından ayırmak
 2. Mısırı koçanından ayırmak

ŞİFAHEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ağızdan, sözle söyleyerek
  • "Şifahen bildirmek."

ŞİFRELİ

 1. [sıfat] Şifresi olan
 2. Şifre ile yazılmış
  • "Yasaktır, şifreli telgraf kabul edilmez!" (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Ancak şifresi çözüldüğünde açılabilen
  • "Şifreli kasa. Şifreli kilit."

DEŞİFRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Çözülmüş, açıklanmış

ŞİFRECİ

 1. [isim] Metinleri şifreleyen kimse
 2. Şifreli bir metni çözen kimse

ŞİFASIZ

 1. [sıfat] Şifası olmayan
  • "Şifasız bir dert."

ŞİFLEME

 1. [isim] Şiflemek işi veya biçimi

ŞİFAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sözlü, tahrirî karşıtı
  • "Hilmi Bey'in bir âdeti de kira arabasına bindiği zaman arabacı ile şifahi bir mukavele akdetmesiydi." (Samiha Ayverdi)

ŞİFALI

 1. [sıfat] Sağlığa yararlı olan

ŞİFRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
  • "İstanbul mümessilliği şifresiyle Mustafa Kemal Paşa'ya bekledikleri malumatı iletmiştim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Gizliliği olan kasa, kapı, çanta vb. şeylerin açılması için gereken rakam

KEŞİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
  • "Meselenin künhü bir türlü keşif ve halledilemiyor." (Refik Halit Karay)
 2. Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması
  • "Amerika'nın keşfi."
 3. Gizli olan bir şey hakkında geniş bilgi edinme
 4. Bir şeyin olacağını önceden anlama, sezme, tahmin
 5. Bir olay veya durumun oluş nedenlerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma
  • "Bu davaların dağ tepe keşiflerine koşar, kararlarını kaleme alır." (Necati Cumalı)

KAŞİF
...
ŞİFON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış

ŞİFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
  • "Hastalara türlü maceralarla şifa vermesini ben bilirim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Aksırık öksürük derken kızcağız şifayı kapmış." (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü