İçinde ş olan 2 harfli 5 kelime var. İçerisinde Ş harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ş harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu ş harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ŞU

 1. Bu kelimesine göre yerde, zamanda veya söz zincirinde biraz uzak olanı niteleyen söz
  • "Masanın üstünde şu mektubu buldu" (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bir incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle şunun şurasında ne var ki ağzımızın tadını kaçırıyorsunuz." (Osman Cemal Kaygılı)
 2. [zamir] Biraz uzakta olan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan söz
  • "Bunu istemem, şunu isterim."
  • "Şu sırada bütün belalar neredeysem gelip beni buluyor" (Atilla İlhan)

 1. [isim] Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri
  • "Çorabın öbür eşini yerden almak için sol ayağını uzatıyordun." (Ömer Seyfettin)
  • "Bir zamanlar Akıntıburnu'nda çalarken, İstanbul'da eşi manendi yokmuş." (Haldun Taner)
 2. Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika
  • "Kadın diye eşini bellemiş, dürüst, aile babası bir adamdır." (Zeyyat Selimoğlu)
 3. Birlikte yaşayan dişi ve erkek hayvandan her biri
  • "Güvercin eşini arıyor."
 4. İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu, partner
  • "Briçte kuvvetli bir eş seçti."
 5. Kuma, ortak
 6. Arkadaş
 7. Etene

ŞE

 1. Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu

İŞ

 1. [isim] Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
  • "İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "İş alacağım diye, kafasını ve meslek görüşünü de, satmamış bir kişilik." (Aydın Boysan)
  • "En zekileri, en iş bilenleri olan Osman her şeyi anladı." (Refik Halit Karay)
  • "Öbürleri şüpheleniyorlar, bir iş çevirdi ama nasıl anlasak diye düşünüyorlardı." (Refik Halit Karay)
 2. Bir değer yaratan emek
  • "Bu senin yaptığın iş değil."
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
  • "Şimdi Mısır'a memuru olduğum bankanın bir işi için geldim." (Ömer Seyfettin)
  • "Üstelik sen de buraya girmeye kalkışırsan işimiz var."
  • "O, ne emrederse ben razıyım, deyip kurnazlıkla işin içinden sıyrıldım." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü
  • "İşler durgun."
 5. Kamu yararına yapılan işler
  • "Güvenlik işleri."
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma
  • "Bu evin işi çok."
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
  • "Sonunda bir iş buldum." (Sait Faik Abasıyanık)
 8. İş yeri
  • "Kalk yavrum, işe geç kalacaksın." (Sait Faik Abasıyanık)
 9. Ticari anlaşma, alışveriş
 10. Herhangi bir maksatla kurulan düzen
  • "İşlerini bırakmışlar, dükkânlarını kapamışlar, akın akın şehri terk edip gidiyorlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 11. Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılan bir söz
  • "O, işini bilir. Bu, benim işime gelmez."
 12. Yapılan şey, davranış
  • "Yoksullara yardım etmekle çok iyi bir iş yaptım."
 13. Nakış, örgü gibi elde yapılan şey
  • "Komşu kadın elindeki işini dizine bırakıp geline döndü." (Memduh Şevket Esendal)
 14. Emek, işçilik, ustalık
  • "Bu örtü, işi ağır bir örtüdür."
 15. İşlem
  • "İşimi görmediler."
 16. Sorun, konu, mesele, maslahat
  • "Etrafın gülüşmeleri arasında iş anlaşıldı." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 17. Gizli neden veya maksat
  • "Çoktandır köylünün şurada burada yayıp gezeceği ehemmiyetli bir iş, bir keramet gösterememişti." (Refik Halit Karay)
 18. Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış
  • "Bu, bir zevk işidir."
 19. Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç
  • "Erg, jul, kilogrammetre, vat saat, kilovat saat iş ve enerji birimleridir."

 1. [isim] Yemek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü