İçinde ıs olan 9 harfli 50 kelime var. İçerisinde IS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ıs olan kelimeler listesine ya da Sonu ıs ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ATASARISI

 1. [isim] Ege ve Akdeniz bölgelerinde sofralık olarak üretilen, beyaz renkli, iri ve yuvarlak taneli bir tür üzüm

ISKALAMAK

 1. [nsz] Hedefe denk getirememek

ALINDISIZ

 1. [sıfat] Alındığını belirten herhangi bir belge verilmeyen

AŞISIZLIK

 1. [isim] Aşısız olma durumu

ISITILMAK

 1. [nsz] Isıtma işi yapılmak
  • "Üç beş adım ötede, bir ateş yakılmış, üstünde bir kazan su ısıtılıyordu." (Memduh Şevket Esendal)

KISTIRMAK

 1. [-i] İki şey arasında bırakarak sıkıştırmak
  • "Parmağını kapıya kıstırdı."
 2. Kaçamayacak bir duruma getirmek
  • "Hırsızı çatı arasına kıstırdılar."

ISIRILMAK

 1. [nsz] Dişleri arasında sıkılmak veya koparılmak

AKINTISIZ

 1. [sıfat] Akıntısı olmayan

FISTIKLIK

 1. [isim] Fıstık ağaçları dikilmiş yer, fıstık bahçesi

ISLATILMA

 1. [isim] Islatılmak işi

PISIRIKÇA

 1. [zarf] Pısırık gibi, pısırığa yaraşır biçimde

KISMETSİZ

 1. [sıfat] Kısmeti iyi olmayan

BAŞARISIZ

 1. [sıfat] Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz
  • "Başarısız bir öğrenci."
 2. Başarılamayan, muvaffakiyetsiz
 3. [zarf] Başarı göstermeyerek

KISKIVRAK

 1. [zarf] Çözülemeyecek veya kurtulamayacak bir biçimde

SARISABIR

 1. [isim] Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi, azvay (Aloe vera)
 2. Bu bitkinin etli ve kalın yapraklarından çıkarılan, kırmızımtırak esmer renkli, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir madde

KISKANMAK

 1. [-i] Sevgide veya kendisiyle ilişkili şeylerde bir başkasının ortaklığına, üstün durumda görünmesine dayanamamak
  • "Mühür gözlüm seni elden / Sakınırım, kıskanırım." (Âşık Ali İzzet Özkan)
 2. [-i] Herhangi bir bakımdan kendinden üstün gördüğü birinin bu üstünlüğünden acı duymak, günülemek, haset etmek
 3. Esirgemek, çok görmek
  • "Benden bir dilim ekmeği kıskanırdı."
 4. [-i] Bir şeye, en küçük saygısızlık gösterilmesine bile dayanamamak
  • "Her Türk, yurdunu kıskanır."
 5. Yerinde olmayı istemek, imrenmek

ISIRIMLIK

 1. [sıfat] Bir kezde ısırılacak miktarda olan

ISPANAKLI

 1. [sıfat] İçinde ıspanak bulunan (yiyecek)

ISPARMAÇA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Deniz içinde birkaç zincirin birbirine dolaşması

ISLAHATÇI

 1. [isim] Reformcu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü