İçinde İ olan 10 harfli 2414 kelime var. İçerisinde İ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu İ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BETİMLENİŞ

 1. [isim] Betimlenmek durumu
  • "Yazar, damat Behçet Bey'in betimlenişinde olağanüstü bir başarı gösterir." (Selim İleri)

BONFİLELİK

 1. [sıfat] Bonfile yapmaya elverişli (et)

ERDEMLİLİK

 1. [isim] Erdemli olma durumu, faziletlilik

ERİŞKİNLİK

 1. [isim] Erişkin olma durumu, olgunluk, kâhillik

GADOLİNYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek ısıda eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element (simgesi Gd)

LİBREVİLLE
...
ASTROLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Astroloji ile ilgili

BAHİSÇİLİK

 1. [isim] Bahisçi olma durumu

BİÇİMCİLİK

 1. [isim] Biçime sıkı sıkıya bağlılık
 2. Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş

BOĞABİLMEK

 1. [-i] Boğma imkânı veya olasılığı bulunmak

GEÇİLMEMEK

 1. bol, çok, aşırı olmak
  • "Terkos köprüsü geçildikten sonra cümbüş tekrar başladı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Çarşıda meyveden geçilmiyor."

İMAMKAYIĞI

 1. [isim] Tabut

KAMERİYELİ

 1. [sıfat] Kameriyesi bulunan
  • "Büyük evlerin büyük sofalarında havuzlu, kameriyeli bahçelerinde, bostanlarında ... toplanıyorlar, eğleniyorlar." (Ömer Seyfettin)

KUVVETLİCE

 1. [sıfat] Oldukça güçlü, kuvvetli
  • "Kuvvetlice bir çocuk."
 2. [zarf] Güçlü bir biçimde

MERMERŞAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tülbent ile patiska arasında ince bir tür pamuklu kumaş
  • "Apış arasına fazla tülbent ve mermerşahi tıkarak bebeği çarpık ve ayrık bacaklı, tenasüpsüz olmaktan korur." (Refik Halit Karay)

MEVZUBAHİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Söz konusu
  • "O hâlde burada yine kanmak ve kandırmak mevzubahistir." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Adından söz edilen

PANSİYONER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pansiyonda kalan kimse
  • "Pansiyoner demek evin içinde bir yabancı demek." (Atilla İlhan)

PARALOJİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Akıl süzgecinden geçirirken bilmeyerek düşülen yanılgı
 2. Mantığa uymazlık

TİTREMLEME

 1. [isim] Titremlemek işi veya durumu

ÜŞENGENLİK

 1. [isim] Üşengen olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü